பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

8

8 எழுந்த இப்படையெடுப்பே வீரத்தின் விளைகிலமான கென் பாண்டித் திரு நாட்டின் மீது வெள்ளேயர்கள் து ளிைத் து மேற்கொண்ட முதல் படையெடுப்பு. திருச்சியை விட்டுப் புறப்பட்ட ஏகாதிபத்தியப்படை மதுசை செல்லும் வழியிலுள்ள மன்னப்பாறையில் தன்னே எதிர்த்த ஒரு பாளையக்காரனே வாட்டி வகைத்துக் கப்பம் கட்டச் செய்தது. அந்தப் "புனிதச் செயலில் கான்சாகிபு தன் கைவரிசையைப் ஆரணமாகக் காட்டினன். பின்பு கர்னல் ஹீரான் 1755 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 5 ஆம் தேதி மதுரை போய்ச் சேர்க் தான். அவ்வமயம் மதுரையைக் கைப்பற்றியிருந்த மியானு என்பவன் அஞ்சி கடுங்கிக் கோவில்குடிக் கோயிலுக்குள் ஒடி ஒளிந்தான். அவ்வாறே திரு நெல்வேலியில் இருந்த முடேமியா, நபிகான் என்ற இருவரும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்து மேற்குப் பாளையங்களின் பெருந்தலேவராகிய பூலித்தேவரிடம் சரண் புகுந்தனர். இராமநாதபுரம் மறவர் நாடு களும் கர்னல் ஹீரான் படையெடுப்புக்குப் பணிக் தன. இப்படி வெற்றிமேல் வெற்றி பெற்ற ஆணவத்தோடு கர்னல் ஹீரான் கோவில்குடிக் கோயிலைத் தாக்கத் துணிந்தான். அங்கத் தாக்கு தலுக்குக் கான் சாகிடையே முன்னேடியாக அனுப் பிஞன். எமன் போலக் கான்சாகிப் வரும் செய்தி கேட்டுக் கோவில் குடியில் ஒளிந்திருந்த மியானே தப்பி ஓடிவிட்டான். பகைவன் ஒடி ஒளிக்க கிலேயிலும் பிரிட்டிஷ் தளபதியின் பேய் உள்ளத்தில் பொங்கி எழுந்த கோபத்தீ அடங்கவில்லே. கையில்