பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/19

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

11

________________

11 1755-இல் நிகழ்ந்த கானல் நீரான் பாட்ட யெடுப்பில் தன் பங்கைத் தயக்கமின்றிச் செய்த கான் சாகிபு, கும்பினிக்கு மேலும் தன் ஆற்றலைக் காட்டி அரும்புகழ் எய்துவதிலேயே கண் குங்கருக்கும் மாய் இருந்தான். அந்திலையில் - தமிழக மின் வடக்கே வே இதில் இருந்த சத்தாஸ் அலி கான் வன், ஆர்க்காட்டு நவாபுக்குப் போட்டிடவா பெருவாகி வந்தான். அவன் அடக்க ஆர்க்காட்டு நவாபின் வேண்டுதலின் பேரில் கும்பினி அரசா கம் மேற்கொண்ட நாணுவ நடவடிக்கைகள் தோன் வியையே கண்டன. ஆனால், அந்த நடவடிக்கை களில் பெரும் பங்கு கொண்ட கான் சாதிகை வீரத்தை நேரில் கண்டவர் இராபாட் ஓரம். ஒரு சம்பம் கான் சாக், தன்னிடம் கும்பினக்கு டைசன் கணக்கில் கப்பம் செலுத்துவதாக ஒப்புக்திகானாடு பின் ஏமாற்றப் பார்த்ததோடு, தன்னைப் பொய்ய னாகவும் ஆக்க முனைந்த முசரத் அலியைக் கடர்வா வால் குந்தப் பாய்த்தான், அவளை அப்பொழுது இராபர்ட் ஓர்யே தடுத்து நிறுத்தினர், இப்படி வெள்ளை வீணருக்காக வாளுருவியடையாலே கான் சாகிபை இராபர்ட் ஓர்ம், - இந்திய முஸ்லிம்களுள் மிகப் பெரிய வீரன் சப்கான்' என். பரத துள்ளார். தமிழகத்தின் வடவெல்லையின் நிலை இதுவாக, மதுரை, திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் பூலித்தேவர் இட்டது சட்டமாய் இருந்தது. - மாபூஸ் கானப் பூலித்தேவரும் அவர் தலைமையில் உரிமைக் கொடி உயர்த்திய தென்பாண்டி நாட்டு மேற்றிசைப் -