பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/20

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

12

慧望 பன்னோக்காரர்களும் ஒரு முறைக்கு இருமுறை போரில் முறியடித்தனர். கச் சீர்ப்படுத்தக் கான்சாகிபு ஒருவல்ை முடியும் என்று கும்பினி அரசாங்கம் கருதி 1756-ஆம் ஆண்டு மார்ச் இந்த உத்தரவின் வாயிலாக, சாகிபு மதுரை, திருநெல்வேலி மாவட்டங்க பேசதிகாரியாக கவர்னராக) கியமனம் பெற் ஆன். கான் சாகிபு கையில் இம் மாவட்டங்களின் இராஜவ சிவில் அதிகாரங்கள் யாவும் ஒப்படைக் கப்பட்டன. வசூலிக்கும் கப்புக்தொகையை எல். ம் திருச்சியில் உள்ள காப்டன் காலியாட்டுக்கு லுப்பவேண்டும் என்றும் கான் சாகிபுக்கு உத்தர விடப்பட்டது. கான்சாகிபைப் போதிகாரியாக்கிக் கும்பினி அரசாங்கம் பிறப்பித்த இவ்வுத்தரவு ஆர்க் காட்டு நவாபாலும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது. ஆல்ை, கான் சாகிப் போதிகாரியான்தால் நாடு ஒன்றும் சீர் பெறவில்லை. பாளையக்காரர்களுக்குக்