பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/32

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

24

24 டது. அதுமட்டும் அன்று; கான்சாகிபை உயி ரோடு பிடித்து இன்ன செய்யவேண்டும் என்றும் கட்டளையிட்டது. கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி அதுபற்றி லாரென்சுக்கு எழுதிய கடிதம் வருமாறு: ஆர்க் காட்டு நவாபு கான்சாகிபை அரசியல் கைதியாக உயிருடன் வைத்திருக்க விரும்புவானல்ை அது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பதை எண்ணி அஞ்சு கிருேம். ஆணுல், கான்சாகிபைப் பார்த்தவுடன் அவனது பட்டாளமெல்லாம் பார்க்கும் வகையில் கண்ணுக்குக் தெரியும் முதல் மரத்தில் அவனைத் அாக்கிவிட்டுக் கொன்ருல் அதுவே எங்களுக்குத் திருப்தி அளிக்கும்,' இந்த உத்தரவோடு ஆரம்பமாகியது கான் சாகிபைக் காக்கும்படலம். ஏறத்தாழ ஒர் ஆண் டும் மூன்று மாதங்களும் அவனைப் பிடிக்க ஒயாது முயன்றது. கும்பினி அரசாங்கம் ; பெருத்த பட்டா ளத்துடன் கான் சாகிபு கைப்பற்றியிருந்த மதுரை மாககரைக் காக்கியும் முற்றுகையிட்டும் அழிக்க முயன்றது. தாக்குதலின் கடுமை பயங்கரமாய் இருந்தது. எண்ணற்ற உயிர்ச்சேதங்கள் ஏற் பட்ட போதிலும் பிரிட்டிஷ் படைகளால் கோட் டையை நெருங்கக் கூட முடியவில்லே. கான் சாகி பின் படைகளுக்குத் தலைமை தாங்கிய பிரெஞ்சுத் தளபதியாகிய மார்ச்சக் மிகுந்த திறமையோடு போராடினன். கான்சாகிபும் அவனுடைய வீரர் களும் உயிரைத் துச்சமாக மதித்து உறுதி குலையா மல்சமர் புரிந்தனர். அதன் விளைவாகப் பெருத்த