பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/33

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

25

25 முயற்சிகளோடு செய்யப்பட்ட ஆங்கிலக் கும்பினி யின் முதல் தாக்குதல் ஒரு பயனேயும் தராமல் பாழாய்ப் போயிற்று. அடியும் அவமானமும் பொறுக்க முடியாமல் திரும்பிச் சென்ற கும்பினிப் படைகள் மறுபடியும் சிலகாலம் கழித்து வந்து மதுரையைத் தாக்கின; முற்றுகையிட்டன. படைப்பலத்தால் போர்புரிந்து வீரன் கான்சாகிபை வெற்றி கொள்ள இயலாது என்பதை உண க் ங் து, அவன் கோட்டைக்குள் துரும்பு கூட நுழையாதபடி இரும்புத்திரையமைத்து முற்றுகையிட்டுப் பட்டினி போட்டு அவன் ஆட்க ளேக் கொல்ல வேண்டும் என்று ஆங்கிலக் கும்பினி யும் அதன் தளபதிகளும் தீர்மானித்தனர். கடுமை யான முற்றுகை கடந்தது. அக்தோ! அந்த முற் அறுகையால் கோட்டைக்குள் நேர்ந்த அவலங்களே வர்ணிக்க எந்தக் கவிஞனுலும் இயலாது. மதுரைக் கோட்டைக்குள் இருந்த பிரஞ்சுத் தளபதிகள் உண்ண உணவில்லாமல் குதிரைகளையும் கழுதை களையும், ஏன், பூனேகளையும் கூடக் கொன்று தின் ருர்களாம்! பெண்களும் குழந்தைகளும் பசியால் துடிதுடித்துப் புசிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லாமல் கான் சாகிபின் காலடியில் பிணங்கிளாகி வீழ்ந்தார்க ளாம். வீழ்ந்த பிணங்களே ஒதுக்கித் தள்ளுவதற் கும் ஒய்வில்லையாம்; வழியில்லேயாம். இச்செய்தி களே எல்லாம் தெரிந்து, மேலும் மேலும் தங்கள் முற்றுகையைக் கடுமையும் கொடுமையும் உள்ளதாக் கினர் ஆங்கில்க் கும்பின்னியார். தமிழ்நாட்டு வீரர் கள் குடிக்கக் கஞ்சியில்லாத கிலேயிலும் வாயில்