பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/34

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

26

26 வெற்றிலேயையும் புகையிலேயையும் கு கப் பி க் கொண்டே எத்தனே நாட்களுக்கு வேண்டுமானுலும் எமனேயும் எதிர்த்துப் போரிடுவார்கள் என்ற செய் தியை அறிந்திருந்த ஆங்கிலக் கொடுங்கோலர்கள், கோட்டைக்குள்ளே வெ$ಶಿಕ * புகையிலயுங் கூட துழையாதபடி காவல காததாாகளாம. அது மட்டும் அன்று; மதுரைக்கருகே எங்கிருந்து வெற் றிலேயும் புகையிலையும் கொண்டு வரப்படுகின்றன என்று ஆராய்ந்து அறிந்து, வெற்றிலேக் கொடிக் காலேயும் புகையிலேக் காட்டையும் தீ வைத்து அழித் தார்களாம். எந்தக் கொடுமையும் கான் சாகிபின் உள்ளத் கைக் கலக்கவில்லை. ஆயினும், வயிற்றுக்கு ஆகா ாம் இன்றி, வாடி வதங்கிய வீரர் கூட்டத்தில் பலர் எதிரிகளின் கூட்டத்தில் போய்ச் சேர்ந்து விட்டனர் என்ற செய்தியையும், அவர்களுக்குப் பிரெஞ்சுத் தளபதிகளே வழி காட்டுகிரு.ர்கள் என்ற உண்மையையும் அறிந்த அவன் உள்ளம் கொல்லன் உலேக்களம் போல் கொதித்தது. அதனல், எந்தப் பிரெஞ்சுத் தளபதி மார்ச்சந்தை நம்பிப் போர் கொடுத்தானே, அதே மார்ச்சத்தைக் கோபத்தால் கடிக்கான் ; கைத்தடியால் அடித்தான். அவமா னம் அடைந்த மார்ச்சங், இனிப் பொறுப்பதில்லை’ என்று கன் பிறவிப் புத்தியைத் திட்டமிட்டுக் காட் டக் தீர்மானித்தான். கான் சாகிபின் தலைமை அமைச்சனுக இருந்த சீகிவாசர்ாவ் என்பவனேயும் பாபா சாகிபு என்பவனையும் கைக்குள் போட்டுக் கொண்டு சதித் திட்டங்களை உருவாக்கின்ை.