பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/4

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

முதற்பதிப்பு: மார்ச் 1960 உரிமை ஆசிரியர்க்கே ஆசிரியரது மற்றைய நூல்கள் இலக்கியம்-கண் : சங்ககாலச் சான்ருே.ர்கள் காற்றிலே மிதந்தவை கிலம்புத் தேன் சிலப்பதிகார விருந்து கவிஞர் தரும் காட்சி இயலிசை காடகம் தமிழ் நாடக வரலாறு காடகப் பேராசிரியர் கால்வர் பதிற்றுப்பத்துள் மூன்ரும் பத்து வரலாறு : 1806 விரத்தலே வர் பூலித்தேவர் இருபெருக் தலைவர் மருதிருவர் மானங் காத்த மருது பாண்டியர் வே இார்ப் புரட்சி சிவகங்கைச் சிங்கங்கள் முதலில் முழங்கிய முரசு வீரத் தமிழகத்தில் விடுதல் வேள்வி வெள்ளேயர் கண்ட தமிழ் விாம் விடுதலே இயக்க வரலாறு வெள்ளே ஆதிக்க வரலாறு போரும் வேரும் முத்தமிழ் அச்சகம், காஞ்சிபுரம் (போன் கெ. )ே