பக்கம்:குழந்தை மனமும் அதன் மலர்ச்சியும்.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

தங்தை தாய் தந்தது

9

கருப்பையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் அண்டத்தை விந்தணு சந்தித்தால் அதற்குள் பாய்ந்து அதைக்

குழந்தை மனமும் அதன் மலர்ச்சியும்.pdf
ஆண் குறி விந்தணு வெளியாகும் வகை

1. விந்தணுச் சுரப்பி 2. விந்து நாளம் 3. விந்துப்பை .
4. சிறுநீர்ப் பை 5. சிறுநீர்ப் புற வழி-விந்தணுச் சுரப்பியில்
உண்டாகி, விந்துப்பையில் சேர்ந்து, சிறுநீர்ப் புற வழியின்மூலம் விந்தணு வெளிப் படுகிறது.