பக்கம்:குழந்தை மனமும் அதன் மலர்ச்சியும்.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
9
தங்தை தாய் தந்தது

. கருப்பையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் அண் டத்தை விந்தணு சக்தித்தால் அதற்குள் பாய்ந்து அதைக் 藝 穆 龜 酶 豪 蘇 .5 藝 - 聽 製

  • «* 尊 .* ↔ .” 鬱 * * * 彎 3.” : 尊

動 聯 f ஆண் குறி. விந்தணு வெளியாகும் வகை 1. விக்கணுச் சுரப்பி 2. விந்து காளம் 8. வின்துப்பை . هجر تمس " 4. சிறுநீர்ப் பை 5. சிறுநீர்ப் புற வழி-விக்கணுச் சுரப்பியில் உண்டாகி, விக்குப்பையில் சேர்ந்து, சிறுநீர்ப் புற வழியின்மூலம் விந்தணு வெளிப் படுகிறது.