பக்கம்:குழந்தை மனமும் அதன் மலர்ச்சியும்.pdf/27

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


4. பேச்சும் பாட்டும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் நன்ருக வளர்ந்து, உலகத் திலே தனது ஸ்தானத்தைக் குறையில்லாமல் வகித்து, மனித சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு அதன் கடமை யைப் பூரணமாகச் செய்யவேண்டுமானல் அதன் திறமை கள் அனைத்தும் மலரும்படியாக வளரவேண்டும். அப்படி வளர்ந்தால்தான் அக்குழந்தையால் உலகத்திற்கு நன்மை உண்டு. அதை வெற்றிகரமாகச் செய்வதற்கு அத்தியா வசியமாக வேண்டுவது ஒன்று. அதாவது அன்பும் ஆதர வும் உள்ள சூழ்நிலையில் குழந்தை சுதந்திரமாக வளர வேண்டும். ஒரு அழகான மெல்லிய பூச்செடி கன்கு வளர்வதற்கு கிலத்தை வேண்டியவாறு பண்படுத்தி மற்ற செளகரியங் களேயும் செய்துவிட்டால் அது தானகவே வளர்ந்து அதன் எழிலும் நறுமணமுமாகிய பயனை உலகத்திற்குத் தருகின் றது. அதுபோலவேதான் பூங் குழந்தையும். அதன் பூரண வளர்ச்சிக்கு அன்பு வேண்டும், அனுதாபம் வேண்டும். அவற்றைவிட முக்கியமாகச் சுயேச்சை வேண்டும். பெற்ருேருக்குக் குழந்தையிடம் இயல்பாகவே அன் பிருக்கின்றது. அந்த அன்பினால் அவர்கள் குழந்தையை கன்கு வளர்க்க ஆசைப்படுகின்ருர்கள். அது உலகத்தில் தலைசிறந்து விளங்கவேண்டுமென்று திட்டங்கள் வகுக் கிருர்கள். ஆனல் அவர்களுடைய ஆசையையும் திட்டங் களையும்விட அவர்கள் வாழும் வாழ்க்கையமைப்பே குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமானது ; அவர்கள் குழந்தையிடம் நடந்துகொள்ளும் வகையும் மிக முக்கிய