பக்கம்:குழந்தை மனமும் அதன் மலர்ச்சியும்.pdf/36

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஓடி விளையாடு பாப்பச 3,3 களே அங்கு அழைத்துச் சென்று மணலிலே விளையாடு வதற்கு அடிக்கடி சந்தர்ப்பம் அளிக்க வேண்டும். குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு பொருளே உண்டாக்கு வதில் எல்லேயில்லாத இன்பமிருக்கிறது. பெற்ருேரையும் மற்றவர்களேயும் பல விஷயங்களுக்கு எதிர்பார்த்து கிற்கும் குழந்தை தானகவே ஒன்றைச் செய்யும்போது தன்னம் பிக்கை பெற்று உற்சாகமடைகிறது. அதற்கு நாம் அன் போடு உதவ வேண்டும். குழந்தையின் கற்பனைத் திறனும் அதில் மலர்ச்சி யடைகின்றது. அத்திறனே வளர்ப்பதற்கு வர்ணக் கலவைகளும் பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் மலிவாகக் கிடைக்கும் சுவர்ப்பூச்சு வர்ணங்களே போதும். அவற்றைத் தண் ணிைரில் கரைத்துக் கொடுத்துவிட்டால் குழந்தைக்கு எவ்வளவோ ஆகந்தம். பல்லுக் குச்சிக்குப் பயன்படும் ஏதாவது காருள்ள ஒரு குச்சியின் ஒரு முனேயை கன்ருகத் தட்டிப் புருசு போலச் செய்து கொடுத்தால் குழந்தைக்கு அதுவே திருப்தி. சாதாரணக் காகிதமே போதும். ஒவியர்கள் உபயோகிக்கும் விலையதிகமான காகிதமொன்றும் தேவை யில்லே. குழந்தைக்குத் தனது உணர்ச்சிகளை யெல்லாம் வார்த்தையிலே சொல்ல இயலாது ; ஆனால் அவற்றைச் சித்திரங்களாக வரைந்து காட்ட முயலும். குழந்தைகளுக்கு ஆடுவதிலும், கடிப்பதிலும் மிகுந்த பற்றுதலுண்டு. எளிதாக அபிநயம் செய்து கொண்டு பாடுவதற்கு ஏற்ற பாடல்கள் பல இருக்கின்றன. அவற் றைச் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். குழந்தைகளின் வயதிற்குப் பொருத்தமான சிறு நாடகங்களையோ காட்சிகளையோ கடிக்கச் செய்யலாம். இவையெல்லாம் விளையாட்டுப் போலவே நடைபெற வேண்டும். தேர்ந்த கடிகர்களின் பாணிகளைப் பின்பற்ற வேண்டுமென்று விரும்பி இவ் விளையாட்டுக்களையே ஒரு தொல்லையாகச் செய்துவிடக் • تكمfrسtسة كه 8-5ع