பக்கம்:குழந்தை மனமும் அதன் மலர்ச்சியும்.pdf/45

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
42
குழந்தை மனமும் அதன் மலர்ச்சியும்


செய்வதற்குச் சிரமம் எடுத்துக் கொண்டாலும் திடீ ரென்று'அந்தப் பழக்கம் ஏற்பட்டு விடுவதில்லை. அதனல் அவர்கள் தங்களுக்கு கம்பிக்கையுள்ள ஒருவன் அதைச் செய்யட்டும் என்று விட்டுவிடுகிருர்கள். இந்த மனப் பான்மையை உபயோகித்துக் கொண்டுதான் சில புதிய அரசியலமைப்புகள் உலகத்திலேயே ஏற்படலாயின. சர்வாதிகார நாடுகளிலே சுயேச்சையாக எண்ணமிடு வதையே ஆதரிப்பதில்லை. குழந்தைகளும் ஒரு குறுகிய வழி யிலேயே எண்ணமிடுமாறு அவர்களுடைய மனப்போக் கைக் கட்டுப்படுத்தி வளர்க்கப்படுகிருர்கள். அதனுல் அவர் களுக்கு வேறுவிதமாக எண்ணிப்பார்க்கும் ஆற்றல் குறைந்து விடுகிறது. அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் கூறு வதே சரியானது என்றும் படுகிறது. இம்மாதிரி மனப்பான்மை ஆட்சி புரிபவ்ர்களுக்கு அனுகூலமென்ருலும், காட்டிற்கோ உலகத்திற்கோ நன்மை பயக்காது என்பதை காம் இன்று நிதரிசனமாகக் கண்டு கொண்டோம். ஆதலினலே சிந்தன சக்தி தாராளமாக வளரும்படி சிறுவர்களே வளர்த்து, அவர்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தமது எண்ணத்தால் சோதித்துப் பார்க்கும் படியான மனப்பான்மை உடையவர்களாக ஆக்க வேண்டும். குழந்தையின் மனப்போக்கு செம்மையாக அமைவதற் குப் பெற்ருேர்கள் உதவவேண்டும். குழந்தை சுயேச்சை யாக எண்ணமிடுவதற்கு ஊக்கமளிக்க வேண்டும். சிறுவர் களின் சிந்தனு சக்தியை விகசிக்கச் செய்வதில் பள்ளிக் கூடங்களுக்கு ஒரு முக்கிய பங்குண்டு. இந்தத் திறமையை வளர்க்கும் அளவிற்குத்தான் முக்கியமாகக் கல்வியின் பயன் இருக்கின்றது. ஆனல் இன்று புத்தகங்களிலுள்ள அறிவையும் எண்ணங்களையும் சிறுவர்களுடைய மனத்தில் புகுத்துவதே கல்வியாகக் கருதப்படுகின்றது. சிறுவனுக்