பக்கம்:குழந்தை மனமும் அதன் மலர்ச்சியும்.pdf/51

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
48
குழந்தை மனமும் அதன் மலர்ச்சியும்


பொதுவாகக் கோபத்தினுல்தான் குழந்தையை அடிக் கிருேம். அடி படுகின்றபோது, "பெரியவர்களாக இருப் பதால்தான் அவர்கள் என்னை அடிக்கிருர்கள்” என்று குழந்தையின் மனத்தில் எண்ணம் உதயமாகுமாம். அந்த எண்ணம் வெறுப்புணர்ச்சிக்குக் காரணமாகிவிடும். சில பெற்ருேர்கள் மித மிஞ்சிய அன்பு காட்டுவார். கள்; கோபம் வந்துவிட்டால் அளவுக்கு மிஞ்சிக் கடுமை யாக இருப்பார்கள். இரண்டும் தவறு. அன்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருப்பதால் தீங்கில்லே. ஆனல், கண்டிப்பும், மிரட்டலும் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. குழந்தையின் மனத்திலே வெறுப்புணர்ச்சி முதலிய விரும்பத் தகாத உணர்ச்சிகள் தோன்றுவதற்கு அது காரணமாக இருக்கும். குழந்தை நமது அன்புக்குப் பாத்திரமானது புதிதாக மலர்ந்த பூவைப் போன்றது. அதை அடிக்கக் கூடாது. அது அன்பிலேதான் முழு மலர்ச்சி பெறும்.