பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
12

-- * 兹 *、*。 به نام او ميس 兹 3, நட்டகல்லும் பேசுமோ? மனிதன் கவலைகளிலே உழன்று, வாழ்க்கைச் சேற்றிலே தறிகெட்டு வாழும் போது, ஆத்ம நலனுக் காகி, பரலோக சாம்ராஜ்யத்திலே வீட் ச ர் ல் செய்து கொள்வதற்குரிய புக் கிங் ஆபீஸாக” கோயில்கள் ஏற்பட்டனவாம். 4. உலகாயத மனப்பான்மையிலே முக்க முழுக்க சிக்கிக் கிடக்கும் மனிதன் தன்னேயும் உலகையும் படைத்ததுடன், எப்படி எப்படி வாழ வேண்டும் என்று தலையில் எழுதி விட்டு கருப்பையுள் உயி ருக்கும் கல்வினுள் தேரைக்கும் உணவுக்குப் படி பன்ப்பதற்காக விண்ணுலகிலே வாழும் எம்பெரு மானே ஒரு கிமிஷ நேரமாவது எண்ணுவதற்காகத் தான் கோயில்கள் எழுந்தனவாம். அது எப்படியும் போகட்டும். இன்றையக் கோயில்கள் அப்படிப்பட்ட பாய காரியம் எதுவும் செய்து விடவில்லே! மனிதர் இன்னும் அதிகமாக உலகச் சூழ்ச்சிகளை அனுபவிக்கத் தான் இடமளிக் கின்றன. இன்றையக் கோயில்களிலே பக்தியைத் தவிர, எல்லாம் உண்டு. கடவுள் என்று ஒரு புண்ணிய யதார்த்தம் இருந்தால், அந்த வஸ்தீவைத் தவிர பிற வஸ்துகள் எல்லாம் கோயிலில் அகப்படும்! கோயிலுக்குப் போகிறவர்களும் அங்கு தெய் வத்தை உணரலாம் என்ருே, பக்தியின் மோதுத லசலோ செல்லவில்லை. மற்றவர்கள் ஆட்சேபிக்க அாக, உணமை அது தான, கவிஞர் பாரதி தாசன் பாடல்களில் ஒன்று. கருத்தின் களஞ்சியம் அது.