பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/18

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
16

4. கலேயின் சமாதி கோயில்கள் கலக்கூடங்கள் என்று சொல்கி ருச்கள். ஆகா என்ன அற்புத வே லே எ ன் ன திறமை' என வியக்கிருச்கள், சிலைகளைப் பார்த்து விட்டு. - ஆணுல், அது என்ருே ஒரு நாள் எ தாவது எழுதி, போட்டோ போட்டு, புகழ்பெற விரும்பி கையில் காமிராவுடன் திரிகிற கலாரசிகன் எட்டிப் பார்க்கிற போது மற்ற நாட்களில்: கர்ப்பக்கிருக இருளிலே காரி ருளுடன் ஐக்யமாகிக் கிடக்கும் சிலே. அ ைத ச் செய்த சிற்பி மகத்தான கலைஞனுக இருக்கலாம். அவனத உன்னது சிருஷ்டியாக இருக்கலாம் அது. ஆணுல், என்று அது மூட பக்திக்கு கிலேக்களன னதோ அன்றே கலையொளி சமாதி செய்யப்பட்டு விட்டது என்று தான் அர்த்தம். மறுமலர்ச்சி இலக்கியத்தின் தலே சிறந்த கதாசி fயர் புதுமைப் பித்தன் எழுதியுள்ள சிறந்த கதைக ளில் ஒன்று, இதே தத்துவத்தைத் தான் வெளியிடு கிறது. கல்விலே ஓர் கவிதை சமைத்தான் ஒரு சிற்பி, 'குனித்த புருவமும். கொவ்வைச் செ ல் வாயு ம். குயிண் சிரிப்பும், இனித்தங்கசிய எடுத்த பொற்பாத மும் கொண்டு திகழ்ந்த அற்புத சிருஷ்டி அதை கோயிலில் வைக்கப் போகிருர்கள் எனக் கேள்வி யுற்ற ரசிகன் சொன்னன்; இந்த அசட்டுத்தனத்தை விட்டுத் தள்ளு. அரசனின் அந்தப்புர கி ர் வா ன உருவங்களின் பக்கவில் இதை வைத்தாலும் அர்த்தம் உண்டு. இதை உடைத்துக் குன்றின்மேல் எறிந்தா