பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/22

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
20

3s; லும், இருட்டில் ஒரு எழவும் தெரியாது சிறிது வெளிச் சம் போட்டாலும், மூளியும் மூங்கறையுமான சில வர்ணப் பூச்சுகள் தான் மிஞ்சியிருக்கும். அவற்றை ஒட்டி ஆயிரத்தெட்டு அளப்புகள் விடத்தியங்க மாட்டார் புரோகிதர். அவருக்கு 'ஸ்ம்திங்' பெற் முக வேண்டுமே! அதற்குத்தான். இக்த மாதிரியாக கலேயின் சமாதிகளாகிவிட்ட கோயில்களே அந்தகார கிலேயங்களாக இன்னும் விட்டு வைப்பானேன். - பழந் தமிழர் பெருமையை கூறுவதைவிட இன் இறைய மனித சமுதாயத்தின் அறியாமையை, இழி ன்ேமையைத்தான் சுட்டிக்காட்டுகிறது கோயில். சிந்திக்க வல்லார் கேட்டால் சிரித்துத் துப்பக் கூடிய சிறுமைகள் பக்தியின் பெயரால் வளர்கின் நன கோயில்களில்! o: SAAACeeeYYYYYYYSAJYLYeeeAAAS AH YeeYe eee AAAA AAASS శిష్ట్ర : :டவுலகில் கடவுனர்கள் ; - படும் பு:ட்டை விளக்கிய ; : -ఫి to : : காரநாதன : மீண்டும் எரிம ைஅனல்பொறி ;

தேது.கிரும் படவுலகின் மீது : : விசைவில் வெளிவரும் o * சினிமாவில் É 3. கை' ac:ళా ! t ; அடிபாவிகள ! i இது எரிமலைப் பதிப்பக வெளியீடு :

శీ

  • .# *

శిఙశిఖుర్య: