பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/23

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
21

5. கடவுள் கடவுளென்று. கதறுகின்ற கயவர்காள் : 'மனிதனது கற்பனைகளில் மகத்தானது கட வுள் ஆகும் என்பது உலகத்தின் சிறந்த சிக்தனே யாளஞன இங்கர்சாலின் கூற்று. அது தான் உண்மையும் கூட, & தனது வாழ்வின் தன்மையை உணர இயலாத மனிதன், கிலேயற்ற எதிர்காலத்தையும் வலி மிகுந்த இயற்கைச் சக்திகளையும் எண்ணி அஞ்சிய மனிதன், தனது மண்அரிப்பை அடக்க ஒரு போதையின் உதி வியை காடின்ை. உண்மையை மறக்கடித்து மயக்க கிலேயிலே தள்ளுகிற அந்த போதைதான் கடவுள் கினைப்பு, - எல்லாம் கடவுள் செயல் என்று கடவுள் தக் யில் பாரத்தைப் போட்டுவிட்டு பயமில்லாமல் வாழ லாமே! அதற்குத் தான். முதலில், தங்களே விட வலிய சக்திகள் எல்லாம் அவை மிருகங்களாயினும் சரி, ஊர்கின்ற ஜக்துக்களாயினும் சரி-கடவுள் என விழுந்து கும்பிட்டான். காகத்தையும், சிங்கத்தையும் கும்பிட்டது போலவே, அழிக்கும் தன்மை பெற்ற தியையும் தண் ணிரையும் பிறவற்றையும் அஞ்சி வணங்கின்ை. அடுத்தவன் செத்ததைக் கண்டதும் ஏற்பட்ட அச்சத்தால், தான் சாகாமலிருப்பதற்காக மரணத்துக்கு ஒரு தெய்வம் என நியமித்தான். அதா வது, ஆதிமனிதன் எண்ணப்படி, அவன் அறிவு எல்லேக்கு அப்பாற்பட்ட தெல்லாம், அவளுல் புரிக் து கொள்ள முடியாத அமானுவதிக சக்தி எல்லாம் கட. வுள் தன்மை பெற்றவை ஆயின.