பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/36

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
34

శ్రీళ్ల இடங்களிலே. அதை இரு கை ஏக்தி பவ்வியமாகப் தை இரு கை c to zபெற்று கண்ணிலும் தலையிலும் தெளித்துக்கொள்வ துடன் பருகவும் செய்கிருச்கள் பக்த சிகாமணிகள் ! இந்தத் தீர்த்த விகியோகம் பாபத்தைப் போக்க ప్లీజ్ణ్డ జ్":డి டிக்காவிட்டாலும், வியாதிகளே ஏற்றுமதி செய்யா மல் இருக்தாலே பெரும் புண் ணியம் தான்! இந்த அபிஷேக நீர் அதற்கென அ ைம க் இ. தொட்டியில் தேங்கிக் கிடந்து காடியாய்ப் புளித்து சாக்கடையாய் காறுவது உண்டு. அக்தி காற்ற அலே கள் துரத்தில் வருவோரின் காசியைப் பதம் பார்க் கும். பக்திப் பெருக்கால் கண்மூடித்தனமாக அந்த கீரைத் தொட்டு கண்களில் அப்பியும் தலையில் சிதறி யும் புண்ணியம் சம்பாதிக்கும் ஐந்துக்களைப் பற்றி ன்ன்னதான் சொல்வது ? இக்கத் தீர்த்தத்துக்கு அண்ணன்' த ன் கோயில்களில் விகியோகிக்கப்படும் சக்தனம். அது சந்தனமா கோலப் பொடியைப் போட்டு கட்டையு டன் அசைத்தெடுத்த ஒரு பதார்த்தம், அதில் வாச மும் இராது. ஒரு எழவுமிராது ஆல்ை, அதை பய பக்தியோடு வாங்கி தேகத்தில் வெள்ளேயடித்துக் கொள்ளவேண்டுமாம் ! அப்படிச் செய்யாதவர்கள் பரீகாசத்துக்கு உள்ளாகிருர்கள். இன்னுமொரு வழக்கம் இருக்கிறதே பட்டுக் கட்டி மாலே போட்டு, கிரீடம் கவிப்பது திருவருட்பிர சாதம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, அது வேறு விஷயம் அந்தப்பட்டு இருக்கிறதே அடடா, எத்தனை யுக காலமாக எவ்வளவு பேர் கலேகளில் சுற்றப் பட்டு அழுக்கேறிக்கிடக்கிறது என்பது அந்த எம் பெருமானுக்குகூட தெரியாது! இது பரிசுத்தத்தின் சின்னமா?