பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/39

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
37

용 மேலும், பிரகாரங்கள் சுத்தமாகவா இருக்கின் pSrಳಿ உட்பிரகாரங்களில் காற்முேட்டமேகிடையாது. வெளவால்களின் சிற கடிப்பும் புழுக்கை காற்றமும் பிறவும் கிறைக்க பாதைகள் அவை, வெளிப்பிரகாரங் களோ கவனிப்பற்றதால், புல்லும் முள்ளும் குப்-ை யும் கிறைந்த பொட்டல்களாக உள்ளன. இவற்றை இப்படியே விட்டுவைத்திருப்பது புத்திசாவித்தனமா காது. ஆரோக்கிய வசதிகள் என்று சொல்வதை விட ஆரோக்கியத்தைக் குன்றச்செய்யும் அரங்கு களே ஆ ல யங் க ள் என்று சொல்வதே மிகவும் பொருத்தமுடையது. . 響 சுதந்த சிந்தன நூல் ... தயாராகிறது மதம் அவசியமா? ஆசிரியர்: அசோகன் 'மதம் மக்களுக்கு அபின் எ ன் ரு ன் 韃 - 领 Y S z S Y SAAAAAS S デ.丁盤 o பேரறிஞன் . மதம் மக்கள் கிலேயை உயர்த்து கிறதா, தாழ்த்து கிறதா ? இன்றைய மதங். களின் போக்கு எப்படி இருக்கிறது மதம் ! தேவை தானு? இவைபோன்ற பிரச்சீனகளே ஆராயும் நூல். . இது சந்தி நிலைய வெளியீடு : 恩奥 န္ဟ’`r " န္တီ -- -

§ శ్రీ |