பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/5

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


நாவலிப்பு ‘ஆலயப்பிரவேசம் வேண்டும் கோயில்களே எல் லோருக்கும் திறந்து விடுங்கள்’ என்று சொல்லப் படு கிற இந்தக் காலத்திலே, கோயில்களே மூடுங்கள்: என்று காவலிக்கிருேம். அறியாமை அந்தகாரத்துக்கு, புரோகிதப் புல் லுருவித்தனத்துக்கும், சுரண்டும் செயலுக்கும் சமாதி கட்டு வகம் கத் தான், கோயில்களுக்கே கோவிக் தோ கோவிந்து, கூவி அரோகராப் போட்டுஇ.ழுத்து மூடும்படி எக்காளமிடுகிருேம், இ ன் ைற ய க் கோயில்களிலே கடவுள் இல்லே. தெய்வீகம் சிலவவில்லே, சிந்தனைப் பொன்னுெளி இல்லை, மனிதரை மனிதராய் வாழவைக்கும் மாண்பு இல்லை என்று சுட்டிக் காட்டுகிருேம். கவிஞர் பாரதிதாசருடன் சேர்ந்து நாமும் கேட் கிருேம். சிந்தசைக்தி சிறிதுமின்சி மக்களுக்குத் தம்தோன் உழைப்பிலே கம்பிக்கை தானுமின்தி ஊறும் பதத்தரிவை இல்லா தொழித்து விட்டுச் சறற்ற சக்கையாய்ச் சத்துடம்பை தன்றவைத்துப் பொற்புள்ள மாந்தர்களேக் கல்லாக்கியே அந்தக் கற்கள் கடவுள்களாய் காணப்படும் அங்கே இந்த கிலேயில் சுதந்திரப் போரெங்கே? கொந்தளிப்பில் கல்லதொறு கொள்கை முக்ாப்ப |தென்ே落”