பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/50

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
48

釜莎 о தி வைப்பது வழக்கம். ைேய வைத்துவிட்டு கடவுள் பெயரைச் சொல்லி விபூதியும் தீர்த்தமும் தெளிப் பான் பூசாரி, கி கப்பென்று அணைந்துவிடுமாம். அதி கிரிபு. . அக்க வருஷம் பூசாரி தி வைத்தான். விபூதியை அள்ளிப் போட்டான். தீ அணையவில்லே. பந்தலைச் செக்தி காக்குகள் சுவையாக கக்கின, மேலே மேலே எல்வியது தி, எங்கும் புகை, உள்ளே பெரும் கும்பல் துர்ப்பாக்கியம்! - அந்தப் பக்தலேச் சுற்றிமண்சுவர் குறுகலான சிறு வாசல் ஒன்று தான். பந்தலுக்கு வெளியேயும் கும்பல், தி பக்தலேச் சூறையாடுகிறது என்பதை உண ரவே .ெ க ச ஞ் ச ம் கேரமாகிவிட்டது. உணர்ந்ததும் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் கூவத்தான் முடிங் தது மக்களால், முட்டிமோதி வெளியே வரமுடிக் தது சிலரால் தான் நூற்றுக்கணக்கான பேர் தீக்கு இசையாளுர்கள். எல்லாம் கடவுள் பெ ய ர | ல் நிகழ்ந்த படத்தனமான செயல் காரணமாக: இதே போல அர்த்தமற்ற சடங்கு சொக்கப் பனே? கொழுத்துவது. பூசாரி பனேயின் மேலே ஏறி தீபாராதனே காட் டிவிட் டு இறங்கி வருவதற்குள் ஆர்வமும் துடி துடிப்பும் உள்ள வாண்டுப்பயல்கள் ஒ.ேக்கு தி வைத்துவிடுவது உண்டு. ஐயர் அலறி அலறிப் புடைத்துக்கொண்டு கீழே விழுந்து உயிர் தப்புவார் - காயங்களுடன், ஒன்றிரண்டு சந்தர்ப் பங்களில் அக்னியே ஸ்வாஹா' ஆகியிருக்கிருச்கள் பூசாரிகள். எல்லாம் கடவுள் பெயரால் சிகழ்கின்ற மடச்செயல்கள் காரணமாக, கடவுள் பெயரால் லே கண்மூடித்தன மான காரியங்கள் செய்யப்படுகின்றன. கொள்ளே