பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/9

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
7

* கொண்டோம். வீணருக்கு அடிபணிந்து அசட்டர் கனாய் வாழவேண்டாம். சிந்த&னப் பொன்ஞெளி யைத் திக்கெட்டும் சேர்ப்போம். மனிதகுலக் கறையான்களான குருக்கன்தின மும், மதபீடமும், கோவில்களும் ஒழிக. அவற்றுக்கு அடியுங்கள் சாவுமணி : . . . அறியாமைக்குச் சமாதி கட்டுங்கள். அடிமைத் தனத்துக்கு குழிதிோண்டுங்கள். அறியாமையை யும் அடிமை மனுேபாவத்தையும் வளர்க்கிற ஆல்யன் களே இழுத்து மூடுங்கள்! ". . . . கோயில்களை மூடுங்கள்!

<pళాq>*<Exళq>:<‘q>:టైoog>ణ్ణి ఒడ్శ్లా路 சிறுமைகளைக் கண்டு சீறுகின்ற கோரநாதன் கொதிப்புற்றுக் கூறுகிருச் கொடு கல்தா! யாருக்கு எதத்காக ே புதிய புத்தகம் பதில் சொல்லும் . வெளியிடுவோர் - . எரி மலைப் பதிப்பகம் திறையூர் : திருச்சி D: i § 蕊 §