பக்கம்:க. அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள்-அரசியல்-சமூகம்.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
xv
 


325. புலியும் பகவும் ஓர் துறையில் இறங்கி நீரருந்திய தன்மதேசம், மனிதனோடு மனிதன் இறங்கி நீரருந்துதற்கு இடமில்லா அதன்ம தேசமாகிவிட்டதே....
524
 

சமூகம்

1. தமிழ்பாஷையிலுள்ள நான்குவகைத் தொழிற்களின் பெயரும் அதன் சிறப்பும்....
527
 
2. வடமொழியிலுள்ள நான்குவகைத் தொழிற்பெயர்களும் அதன் சிறப்பும் .....
528
 
3. வடமொழியில் வகுத்துள்ள நான்கு தொழிற்பெயர்களும்

தென்மொழியில் வகுத்துள்ள நான்கு தொழிற்பெயர்களும், சகல

தேசசகலபாஷைக்காரர்களுக்கும் பொருந்துமென்பது....
529
 
4. மேன்மக்கள் கீழ்மக்கள் விவரம் ....
530
 
5. ஒருமனிதனைத் தீண்டலாம் தீண்டக்கூடாதென்னும் விவரம்....
531
 
6. ஜெனானாலேடிகளும் இந்துப் பெண்களும் கல்வியில்லாமங்கை கணவனுக்குச்சங்கை ஏன் விவேகக்குறைவினாலேயாம்....
532
 
7. ஏழுகடல்களின் விவரம் .....
534
 
8. மதுரை செந்தமிழ்.....
534
 
9. வேஷப் பிராமண வேதாந்த விவரம் ....
535
 
10. யதார்த்தபிராமண வேதாந்த விவரம்....
545
 
11.மோசேயவர்களின் மார்க்கம் ....
565
 
12. பறையரென்று இழிவு படுத்தல்.....
587
 
13. மேருமந்திரபுராணம்.....
590
 
14. ஆரியன் என்னும் ஓர் மனிதன் இருந்ததுங் கிடையாது அவன் மறைந்ததுங் கிடையாது....
591
 
15. ஏழைகளின் எக்காளத்தொனி......
592
 
16. ஏமாற்றி திரவியம் சேகரிப்போரோர் சாதியார் ஏமார்ந்து செலவு செய்வோர் பலசாதியார்....
595
 
17.புரபசர் ஆன்கினும் சாதியும் ....
596
 
18. இந்துக்களென்போர் மதத்திற்கு சாதியாதரவா அன்றேல் சாதிக்கு மதம் ஆதரவா....
598
 
19. நாளும் கிழமையும்....
599
 
20. இந்திரர் தேச சரித்திரம் .....
600
 
21. வீட்டிற்கோர் விருட்சம் வளர்த்தல் வேண்டும் ....
679
 
22. கல்விகைத்தொழில் பயிடுரிந்தொழில் வியாபாரத்தொழில் .....
680
 
23. பஞ்சமுண்டாவதற்குக் காரணம் பூமியின் விருத்தி குறைவேயாம் .....
682
 
24. மழையில்லாதக்காரணமோ மக்கள் அதன்மமேயாம் ....
683
 
25. கோவிலில்லா ஊரில் குடியிருக்கவேண்டாம்....
683
 
26. கூட்டத்தால் தேட்டமும் வாட்டமும் உண்டாம்.....
684
 
27. மநுமக்களில் தீண்டாதவர்களென்றால் யார்...
686
 
28. கிறீஸ்தவர்களுக்கு ஜாதியுண்டா ....
687
 
29. தன்முயற்சியில்லாத் தலைமகனுக்கும் தலைகணையில்லா நித்திரைக்கும் சுகமுண்டோ ....
689
 
30. யதார்த்தவாதி வெகுஜன விரோதி....
690
 
31. குரங்கினின்றே மக்கள் தோன்றியுள்ளார்கள்....
691
 
32. கைம்பெண்களை வீட்டில் வைத்து கண்குளிரப் பார்க்கும் கனவான்களே!...
692
 
33. சாதி .....
693
 
34. கம்மாளர் பறையர், சக்கிலியர்....
694