பக்கம்:க. அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள்-அரசியல்-சமூகம்.pdf/17

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
xvi
 


35. மனிதனென்பவன் யார்....
695
 
36. இந்தியதேய ஸ்திரீகளின் கேட்டிற்குக் காரணஸ்தர் யார் இந்திய தேசப்புருஷர்களேயாவர்....
696
 
37. சாதிபேதமே ஊரைக்கெடுப்பதற்கு ஆதாரம்!

சாதிபேதமே ஒற்றுமெய் கேட்டிற்கு ஆதாரம்!! சாதிபேதமே

கற்றவித்தைகளைக் காட்டாது ஒளிப்பதற்கு ஆதாரம்!!!....
697
 
38. இந்திய புருஷர்களின் இஷ்டமும் பெண்களின் கஷ்டமும்.....
698
 
39. மனிதன் எனப்படுவோனுக்குரிய உயர்சத்து....
699
 
40. எத்தேசம் சீரும் சிறப்பும் பெறும் எத்தேசமக்கள் சுகமும் ஆறுதலும் பெறுவார்கள்....
699
 
41. முற்கால யுத்தமும் தற்கால யுத்தமும் .....
701
 
42. வித்தியாவிருத்தியில் கண்டுபடிப்பது படிப்பா காணாது தன் பெண்டு பிள்ளைகளைமட்டிலுங் காப்பாற்ற படிப்பது படிப்பா.....
702
 
43. எவ்வகையால் ஓர் குடும்பம் சுகவாழ்க்கைப்பெறும்! எவ்வகையால் ஓர் இராஜாங்கம் சுகவாட்சியையுறும்!....
704
 
44. வித்தியாகர்வம் தனகர்வம் மதகர்வம்சாதிகர்வம் பெருகும் தேசத்தில் சுகச்சீர் பெருகுமோ ?.....
705
45. மாடுகளால் மனிதர்களுக்குப் பிரயோசனம் உண்டாவதுபோல மனிதர்களால் மனிதர்களுக்குப்பிரயோசனம் உண்டோ ....
708
 
46. இந்தியதேசங்கெட்டு சீரழிவதற்குக் காரணமெவை சாதிகள் வேஷமும் சமயக்கூட்டங்களுமேயாம்....
709
 
47. மனிதனென்போன் எவற்றிற் பழகவேண்டும்.....
710
 
48. இந்திரர் தேசமுற்கால சிறப்பும் தற்கால வெறுப்பும் .....
716
 
49. ஓர் மனிதன் தான் சுகம்பெற வேண்டுமாயின் பிறர் சுகத்தை முன்பு கருதல் வேண்டும்....
718
 
50. இந்திய தேசத்தில் நூதனமாகத் தோன்றியுள்ள சாதிகளாலும் மதங்களாலும் மனுக்களுக்கு சீர்திருத்த சுகம் ஏதேனும் உண்டோ .....
719
 
51. நூதன சாதிகள் தோன்றியது முதல் இந்தியதேசப்பூர்வ வைத்தியம் முக்காலேயரைக்கால் அழிந்துபோக நீக்குள்ள அரைக்கால் பாகமும் அழிய நேர்ந்தது போலும்.....
721