பக்கம்:க. அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள்-அரசியல்-சமூகம்.pdf/18

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

xvii

தொகுப்பு II

சமயம் 1. An Argument Against Conversion........ 1 2. A Unique Petition........... 8 3. புத்தர் என்னும் இரவு பகலற்ற ஒளி...........10 4. கடவுள் .............26 5. ஆடிமாதத்தில் அம்மனை சிந்திக்கும் விவரம்.......... 30 6. மாளிய அமாவாசை என்னும் மாவலி அமாவாசி தன்ம விவரம் ......40 7. தீபாவளி பண்டிகை என்னும் தீபவதி ஸ்னான விவரம் 45 8. கார்த்திகை தீபமென வழங்கும் கார்த்துலதீப விவரம். 47 9. யோகங்களின் விவரம்.........51 10, சங்கராந்தி பண்டிகை விவரம்............53 11. காமன் பண்டிகை விவரம்...... 58 12. ஸ்ரீபாதசேவை விவரம் ........................... 61 13. விபூதிவிளக்கவொளிவிவரம் ............64 14. ஆஸ்திக நாஸ்திக விவரம். 67 15. முருகக்கடவுள் விவரம்..... 69 16. இலிங்கபூசை விவரம்..... ............ 74 17. பேதாதை - பேதாளம்.............. 77 18. ஜைன மத விவரம்...... 77 19. வேதவாக்கியங்களின் விவரம்.......79 20. கோயிலும் ஆலயமும் ---------91 21. அரிச்சந்திரன் மெய்யனென்னுங் காதையும் பொய்யனான விவரமும் ..... 92 22. பிறவி சந்தேகிகாள்கேண்மின் ------- 96 23. பள்ளத்தூரிற் பணஞ் சேர்க்கும் சுவாமி விவரம்... 98 24. வேதாந்தம்.--------- 99 25. கிறீஸ்த்தவன் கிறீஸ்த்து அவன் - அவன் கிறீஸ்த்து .........99 26. தசராவென்னும் ஆயுதபூஜை -------- 101 27.பட்டினத்தார் ........ 101 28. மைலாப்பூரில் பௌத்தாலயம்..... --102 29.மதவிசாரணை மஹாசங்கம் ...................104 30.பலிபூசை விவரம்......101 31. ராமருக்குச் சீதை தங்கை ........................105 32. புத்தமதமும் அருகமதமும் .................... 106 33.புத்தரென்னும் மெய் காட்சியோடு அபுத்தரென்னும் பொய்காட்சியைக் கலப்பதென்னோ ...... 107 34. மஞ்சள் உடுத்தி கரகம்......................... 109 35. ஆயுதபூசை ......109 36. அரசபுத்திரன் புத்தர்...110 37.மரணக்கிரியை -------- 112 38.பௌத்தர்களுக்குள்ளும் தெய்வதூஷணமுண்டோ ............... 114 39. அவனன்றி ஓரணுவுமசையாது .......... 115 40.இந்தியதன்மத்தினின்று புத்த தன்மம் தோன்றியதா அன்றேல் புத்ததன்மமே இந்திரர் தன்மமா .............116