பக்கம்:க. அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள்-அரசியல்-சமூகம்.pdf/245

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
அரசியல் / 197
 


அவ்விடத்திலேயே வைத்து கட்டிடத்தை செப்பனிட்டு அதிஜாக்கிரதையில் வைக்க வேண்டுமென்னுஞ் சட்டத்தை வகுத்து வைத்திருக்கின்றார். அத்தகைய சட்டத்தைக் கனஞ்செய்ய வேண்டியதே அன்பர்களின் அத்தியாவசியம் போலும்.

- 3:17; அக்டோபர் 6, 1909 -


83. ஐரோப்பிய போலீசும் இந்திய போலீசும்

ஐரோப்பாவிற்குச் சென்றிருந்த பஞ்சாபி ஒருவன் ஓர் ஐரோப்பியரை சுட்டவிட்டபோது ஐரோப்பிய போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்கள் யாவரும் பஞ்சாபி ஒருவனை மட்டிலும் பிடித்துக்கொண்டு அவனை கைதியாக்கி கொலையின் குற்றத்தை ரூபித்துள்ளார்களன்றி அவனருகிலிருந்தவர்களையும், அவனது நேயர்களையும் பிடித்து உபத்திரவஞ்செய்தது கிடையாது.

நமது இந்து தேசத்திலுள்ள இந்திய போலீசு உத்தியோகஸ்தர்களோ என்றால் கொலைச்செய்தவன், கொலைச்செய்தவனுக்கு அருகினின்றவன், அருகினின்றவனை அடுத்துப்பார்த்தவன், அடுத்துப்பார்த்தவனை முடுத்துப்பார்த்தவன் யாவரையும் சேர்த்துக்கொண்டுபோய் கைதியாக்கி விசாரிணை நிறைவேறுங்கால் கொலைசெய்தவனின்னான் கொலைக்கு உதவியானோனின்னான் கொலைச்செய்யாதவன் இன்னானென்று ரூபிக்கப் பாங்கில்லாது கொலைச்செய்தவனே தப்பித்துக்கொள்ளுகின்றான்.

அவ்வகை தப்பித்துக் கொள்ளுவதினால் “அப்பியாசங் கூசாவித்தை” என்பது போல் மற்றும் கொலைக்குற்றங்களை மிக்க உச்சாகத்துடன் செய்யப் பார்க்கின்றார்கள்.

ஆதலின் இந்திய போலீசார் ஐரோப்பிய போலீசு உத்தியோகஸ்தர்களைப் போல் கொலைக் குற்றவாளியை மட்டிலும் நன்றாய் கண்டுபிடித்து குற்றத்தை ரூபித்து வருவார்களாயின் குற்றவாளி தெண்டனைக்கு உள்ளாவதுமன்றி போலீசாருக்கும் தக்கக் கீர்த்தியுண்டாகும்.

அங்ஙனமின்றி ஒரு குற்றவாளிக்குப் பத்துப் பனிரண்டு பெயரை சேர்த்துக் குற்றவாளிகளாக்குவதால் யதார்த்தக் குற்றவாளிகள் தப்பித்துக் கொள்ளுவதுடன் யாது குற்றங்களும் அறியாதவர்களுக்கு வீண்சிலவுகள் நேரிட்டு இந்தியப் போலீசு உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் நற்பெயர் கிடைக்காமற்போய்விடுகின்றது,

நற்பெயரும், கீர்த்தியும் பெறவேண்டிய போலீசு உத்தியோகஸ்தர்கள் ஐரோப்பிய போலீசு உத்தியோகஸ்தர்களின் நோக்கங்களையும், செயல்களையும் நன்குணர்ந்து தங்கள் உத்தியோகங்களை நடத்துவார்களாயின் இந்திய போலீசார் தங்கள் தேசத்தோரால் கொண்டாட்டப்படுவதுடன் உலகெங்குங் கொண்டாடப்படுவார்கள்.

- 3:18; அக்டோபர் 13, 1909 -


84. வேளாளர் விருத்தி

பெரும்பாலும் தமிழ்பாஷை வழங்குமிடத்தில் பூமியைத் திருத்திப் பயிரிட்டு சீவிப்பவர்கள் சீனராயினும், பர்மியராயினும், ஐரோப்பியராயினும் அவர்களை வேளாளரென்றே கூறத்தகும். வேளாளரென்பது பூமியை உழுது பயிரிடுந் தொழிற்பெயர், இத்தகைய சிறந்தத் தொழிலை பிராமணனென்னும் பெயரை வைத்துக்கொண்டிருப்பவனாயினும், க்ஷத்திரியனென்னும் பெயரை வைத்துக் கொண்டிருப்பவனாயினும், வைசியனென்னும் பெயரை வைத்துக்கொண்டிருப்பவனாயினும் செய்வானாயின் அவனையும் வேளாளனென்றே கூறத்தகும்.

சகலசீவர்களையும் ஆதரிக்கக்கூடிய வேளாளத்தொழில் குன்றவும், திரவியவிருத்திக் குறையவும், நாளுக்குநாள் பஞ்சமதிகரிக்கவும் நேரிட்டக் காரணங்கள் யாதெனில், தொழிற் பெயர்கள் யாவையும் சாதிப்பெயர்களாக மாற்றி, கீழ்ச்சாதி மேற்சாதியென்னும் பொய்க் கட்டுக்கதைகளை ஏற்படுத்தி, பிராமணனென்பவன் உயர்ந்தசாதி, அவன் ஏறுபிடித்து உழலாகாது,