பக்கம்:க. அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள்-அரசியல்-சமூகம்.pdf/250

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
202 / அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள்
 


கொண்டுள்ளார்களில் ஒருவன் குஷ்டரோகியாயினும், வைசூரி கண்டவனாயினும் போய்த் தடையின்றி குளிக்கலாம். சொரிபிடித்த நாய் அதிலிரங்கி நீரருந்தலாம். அவர்களது சொரிபிடித்தமாடு சொரிபிடித்தக் குதிரைகளைக் கழுவலாம். அவர்களால் தாழ்ந்த சாதியோர்களென்று வகுக்கப்பட்ட ஆதி திராவிடர்கள் மட்.டி. லும் அந்நீரில் இரங்கப்படாது. தாகவிடாயால் தவித்தபோதிலும் அந்நீரை அருந்தப்படாது.

இத்தகைய சீவகாருண்ய மற்றவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் அநுபவிக்கும் பெரும் உத்தியோகங்களை வேண்டுமென்பது நீதியாமோ. பொதுவாகியக் குளங்களில் நீரருந்தவிடாத புண்ணிய புருஷர்களுக்கு பெரும் உத்தியோகம் வேண்டுமென்று கேழ்ப்பதற்கு என்ன சுதந்திரமிருக்கின்றது.

இந்துதேசத்தின் பூர்வக் குடிகளாகிய ஆதிதிராவிடர்களுக்கு பொதுவாகிய குளங்களில் நீரருந்தும் சுவாதீனமில்லாதபோது மத்தியிற் குடியேறி உள்ளவர்களுக்கு ஆங்கிலேயர்களைப் போல் பெரும் உத்தியோகங்கள் வேண்டுமென்று கேட்பதற்கும், அவ்வகைக் கொடாததால் மனத்தாங்கல் உண்டாகுமென்று கூறுவதற்கும் என்ன நியாயம் இருக்கின்றது.

இத்தேசத்துள்ள சகல குடிகளுக்கும் சமரச சுகமும், சமரச ஆட்சியம் நடத்தி விட்டு தங்கள் சுகத்தைக் கருதுவார்களாயின் அதனைத் தடையின்றி அநுபவிப்பார்கள். அங்ஙனமின்றி தங்கள் மித்திரபேதத்தால் தாழ்ந்த சாதிகளென்று வகுக்கப்பட்ட ஆறுகோடி ஏழைமக்களும் அடியோடு நாசமாகவேண்டும். ஆங்கிலேயர்களைப் போல் தாங்கள் மட்டும் சுகமடைய வேண்டுமென்றால் பொதுவுள்ளமிடங்கொடுக்குமோ ஒருகாலுங் கொடாவாம்.

இத்தகைய ராஜாங்க சீர்திருத்த உத்தியோகத்துள் பெருத்த உத்தியோகத்தை ஓர் ஆங்கிலேயர் அநுபவிப்பாராயின் அவருடைய ஆதரவால் இத்தேசக் குடிகளில் பிள்ளை பெண்சாதிகளுடன் ஆயிரம் பேர் பிழைப்பார்கள். அவ்உத்தியோகத்தை இந்தியர் ஒருவருக்குக் கொடுத்தாலோ பத்துபேர் பிழைப்பது அரிதாகும். இவற்றுள் ஆயிரம்பேர் பிழைப்பது சுகமும் சீருமாகுமா. பத்துபேர் பிழைப்பது சுகமும் சீருமாகுமா. பெருந்தொகைபார் சீருஞ் சிறப்புமடைவதே தேசசீர்திருத்தத்திற்கு ஆதாரமாதலின் அந்தஸ்தான பெருத்த உத்தியோகங்களை ஆங்கிலேயர்களுக்கு அளிப்பதே அழகாகும்.

அதை தவிர்த்து மற்றவர்களுக்குப் பெருத்த உத்தியோகங்களைக் கொடுப்பது அவர்கள் குடும்பத்தோர்மட்டிலும் சுகத்தை அநுபவித்துக் கொண்டு வியாபாரிகளும் குடும்பிகளும் நசிந்து போவார்கள். நமது தேசமும், தேசத்தோரும் சீர்பெறவேண்டுமென்போர் ஆங்கிலேயர்கள் சிறப்பையும் அவர்கள் சுகத்தையும் விரும்பபல்வேண்டும்.

- 3:21; நவம்பர் 3, 1909 -


89. டிப்பிரஸ் கிளாஸென்றால் யாவர்?

கனந்தங்கிய பரோடா மகாராஜனவர்கள் தன்னுடைய தேசத்தில் கனத்திலும், தனத்தினும் தாழ்ந்தவர்கள் அனந்தம்பேரிருக்கின்றபடியால் அவர்கள் யாவரும் சமரச சுகம் பெறவேண்டுமென்னும் அன்பின் மிகுதியால் ஏழைகளுக்குக் கலாசாலைகளும், கைத்தொழிற்சாலைகளும் அமைக்கவேண்டிய நற்போதகங்களையும், நல்லுதவியையுஞ் செய்துவருகின்றார். ஆனால் சாதியில் தாழ்ந்தசாதி, உயர்ந்த சாதி என்னும் பேதமில்லாமலும், தன்னுடைய அரசாட்சியினுள் சாதிபேதமென்னும் ஒற்றுமெய்த் தேடி, எல்லாமலே சகலரும் சுகமநுபவிக்க வேண்டுமென்னும் நீதி செலுத்திவருகின்றார். இத்தகைய செயலால் டிப்பிரஸ் கிளாசென்னுங் கருத்தை அவர்கள் எவ்வகையால் எடுத்து ஆண்டுவருகிறார்கள் என்னில் கனத்திலும், தனத்திலும் தாழ்ந்தவர்களையே சமரச நிலைக்குக் கொண்டுவரவேண்டுமென்பதேயாகும்.