பக்கம்:க. அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள்-அரசியல்-சமூகம்.pdf/383

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
அரசியல் / 335
 

பெரியசாதிகளென்னும் அதிகாரத்துடன் பெரிய உத்தியோக அதிகாரத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு ஏழைக்குடிகளை தலையெடுக்கவிடாமல் நசித்து இன்னும் பாழ்படுத்திவிடுவார்கள். ஆதலின் கருணைதங்கிய ராஜாங்கத்தார் இரயில்வே பெரிய உத்தியோகங்களை பெரிய சாதியென்னும் பெயர் வைத்துள்ளவர்களுக்குக் கொடாமலிருப்பார்களென்றே நம்புகிறோம்.

- 4:43; ஏப்ரல் 5, 1911 -


201. ஐரோப்பியர்களுடன் இந்துக்கள் என்போர் ஒத்துவாழ்வார்களோ

அரிது, அரிதேயாம். காரணமோவென்னில் இந்துக்களென்று சொல்லிக் கொள்ளும்படியானக் கூட்டத்தோர்களே ஒருவருக்கொருவர் ஒத்து வாழ்க்கைப்பெறாத சத்துருக்களாயிருக்கும்போது ஆயிரம் மயிலுக்கப்புறமிருந்துவந்துள்ள ஐரோப்பியருடன் ஒத்துவாழ்வார்களோ, ஒருக்காலும் வாழ்கமாட்டார்கள்.

ஆரியவர்த்தத்திலிருந்துவந்த கூட்டத்தோருள் சிலர் இந்திய தேசத்திலும் சிலர் ஐரோப்பாதேசத்திலுங் குடியேறியுள்ளவர்களாதலின் இவ்விருவரும் சிலகால் ஒத்துவாழினும் வாழ்வார்களென்று கூறுவாருமுண்டு. அக்கூறுபாடு பொய்க் கூறுபாடேயாம். ஐரோப்பாவிற்குச் சென்று குடியேறியவர்களும் ஆரியர்கள். இந்தியாவுக்கு வந்து குடியிறங்கியவர்களும் ஆரியர்களே என்பார்களாயின் இந்திய தேசத்தை இராமன் ஆண்டாலென்ன இலட்சுமணன் ஆண்டாலென்னவென்று இருப்பாரன்றோ. அங்ஙனமிராது ஐரோப்பியராளும் இராட்சியத்தை எங்களிடம் ஒப்பிவிக்கவேண்டுமென்பவர்கள் யார்.

இந்தியாவில் வந்துக் குடியிறங்கியவர்களும் ஆரியர்கள். ஐரோப்பாவிற்குக் குடியேறியவர்களும் ஆரியர்களென்பார்களாயின் இவர்களுக்கு மட்டிலும் பிரம்மாவின் முகத்திற் பிறந்தவர்களென்னுங் கதையிருக்க அவர்களுக்கு அக்கதையில்லாதக் காரணமென்னை. இவர்களுக்கு மட்டிலும் மனுசாஸ்திரம் என்னும் ஓர் சாஸ்திரமிருக்க அவர்களுக்கு அச்சாஸ்திரமில்லாதகாரணமென்ன. இவர்களுக்குமட்டிலும் பெரியசாதி பிராமணர்களென்னும் பெயர்களிருக்க அவர்களுக்குள் அப்பெரியசாதி பிராமணர்களென்னும் பெயர்களில்லாத காரணமென்னை. இவர்களிடத்தில் சாதிகர்வத்தையே பெரிதென்றெண்ணி சாதிக்குங்குணங்களிருக்க அத்தகைய சாதிகர்வமே அவர்களுக்கில்லாத காரணமென்னை. இவர்களுக்குள்ள மதகர்வத்தால் பௌத்தர்களை அழிப்பதற்கு சங்கராச்சாரி அவதாரம், சடகோப அவதாரம், சுந்திரமூர்த்தி அவதாரம், சுரக்காய் அவதாரங்களெல்லாம் இந்தவாரியர்களிடத்திலேயே அவதரித்திருக்க அவ்விடஞ்சென்ற ஆரியரிடத்துள் யாவரும் யாதோர் அவதாரமும் எடுக்காத காரணமென்னை.

இவர்களுடைய ஒப்பனை யாதிலும் ஒவ்வாதாயினும் அவர்களுடைய ஒப்பனையிலேனும் ஒவ்வுகின்றதா என்றாராய்வோமாக அவர்களோ ஆயிர வருடங்களுக்கு மேற்பட இராட்சியபாரத் தாங்கி பலதேச அரசர்களை வென்று பராக்கிரமத்துடன் சுகசீவனஞ் செய்துவருகின்றார்கள். இவர்களோ பராக்கிரமமற்ற இரக்கும் சீவனமே இயல்பாகக் கொண்டுள்ளார்கள். அவர்களோ நீராவி மரக்கல வித்தை, இரயில்வே வித்தை, ஆகாயரத வித்தை, டெல்லகிராப் வித்தை, பொட்டகிராப்வித்தை போலாகிராப் வித்தை, மோனகிராப் வித்தை, லெத்தகிராப் வித்தை மற்றும் அரிய வித்தைகளைக் கண்டுபிடித்து தாங்களும் தங்களைச் சார்ந்தவர்களும் சுகவாழ்க்கையைப் பெற்றதுடன் தங்களை அடுத்த அன்னியதேசத்தோரையும் அவ்வித்தைகளைக் கற்று சுகம்பெறச் செய்துவருகின்றார்கள்.

இவர்களோ அவர்கள் வித்தைகளுக்கு முற்று மாறாக குடிமி வளர்ப்பதோர் வித்தை, பூனூலை காதிற் சுருட்டி வைத்துக் கொள்ளுவதோர் வித்தை, பல்லுகுச்சு பதம்பார்த்து விளக்குவதோர் வித்தை, அவர்கள் கம்பளி நூல்போட்டுக்கொள்ள