பக்கம்:க. அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள்-அரசியல்-சமூகம்.pdf/476

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
428 / அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள்
 


இத்தகைய காலத்தில் பிரிட்டிஷ் துரைத்தனம் வந்து தோன்றி நீதியும் நெறியுங் கருணையும் அமைந்த செங்கோலின் கீழுள்ள மக்கள் யாவரையுந் தன்னவர் அன்னியர்களென்னும் பட்சபாதமின்றி அவரவர்கள் சாதி சம்மந்தத்திலும் மத சம்மந்தத்திலும் பிரவேசியாது சகல மக்களையுஞ் சுகம் பெறச் செய்தற்குக் கலாசாலைகளையுங் கைத்தொழிற்சாலைகளையும் நிருமித்து சுகாதாரங்களையளித்து சீரும் சிறப்பும் பெறும் படியான ஏதுக்களைத் தேடிவருகின்றார்கள். அவர்களது ஆளுகைக்குள் பேதாபேதமின்றி சகல சாதியோரும் சகல பாஷைக்காரர்களும் சமரசமாக வண்டி குதிரை ஏறுதலும் ஆனந்தசுகம் அனுபவித்தலுமாகியச் செயல்களே போதுமான சிறந்த சாட்சியாக விளங்கி வருகின்றது. இதுபோன்ற வித்தையும் புத்தியும் யீகையும் சன்மார்க்கமும் நிறைந்து இங்கிலீஷ் துரைத்தனமே இன்னும் நீடித்திருக்குமாயின் சகலசாதி சகலபாஷை மக்களும் வித்தை புத்தி யீகை சன்மார்க்கம் பெற்று சுகச்சீர் அடைந்து விடுவார்கள். இவ்வகையாய ராஜாங்கத்தோர் செயலையும் குணங்களையும் பின்பற்றாது பழைய பொய்சாதிகளே பெரியசாதி சின்னசாதியென்றும் பழையப்பொய்மதங்களே பெரியமதமென்றும் அரகரா கோவிந்தாவென்றும் நிலைத்திருக்குமாயின் ஆயிர வருஷஞ்சென்றாலும் அலங்கிரதம் அடையப்போகிறதில்லை.

அரகரா வெனக் கூச்சலிட்டுத் திரியும் தெண்டசோற்று சோம்பேறி சாமிகள் ஐம்பதினாயிரம்பேர் சேர்ந்து விடுவார்களாயின் வித்தையும் புத்தியுங்கெட்டு வீணர்களாகிப் பிச்சம் ஏற்பார்கள். கோவிந்தாவெனக் கூச்சலிட்டுத் திரியும் தெண்டசோற்று சோம்பேறிகள் கோடி பேர் சேர்ந்துவிடுவார்களாயின் வித்தையும் புத்தியுங்கெட்டு வீணர்களாகிப் பிச்சம் ஏற்பார்கள். கள்ளுக்கடை சாராயக்கடைகளை என்றும் மறவா சாதி வேதாந்த சகரஸ்திர சோம்பேறிகள் ஆயிரம் பெயர் சேர்ந்துவிடில் வித்தையும் புத்தியுங்கெட்டு வீணர்களாகி வீடுவீடாகப் பிச்சம் ஏற்பார்கள்.

இத்தகையப் பொய்க் குருக்களின் செயலைப் பின்பற்றித் திரியும் மற்ற மக்களும் தங்கள் தங்கள் வித்தை புத்திகளை விட்டு இவர்களுந் தடிச்சோம்பேறிகளாகி கஞ்சாபிடித்துக் கண்சிவக்கவும், கள்ளைக்குடித்துக் கனங்குலையவும், சாராயங்குடித்துச் சாப்பாட்டிற்கு அலையவுமாகியச் சீர்கேடுகளுண்டாகி அல்லலடைவார்களன்றி அதிகாரிகளின் செயலையுங் குணங்களையும் பின்பற்றமாட்டார்கள். அதனால் ஆயிரம் வருடம் பிரிட்டிஷ் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருப்பினும் அவர்களது வித்தையும் புத்தியும் விளங்காதென்பது கருத்து.

அவர்களது வித்தை புத்தி யீகை சன்மார்க்கத்தைப் பின்பற்றி பொய்ச்சாதி வேஷங்களையும் பொய்ம்மத கோஷங்களையும் அடியோடு களைந்தெரிந்துவிட்டு நீதியிலும் நெறியிலும் நிலைப்பதாயின் நூறு வருடத்தில் சகல மக்களும் சுகச்சீர் பெறலாமென்பது சத்தியம். அங்ஙனமின்றி சாதியுமிருத்தல் வேண்டும் சமாத்துமிருத்தல் வேண்டும் பொய்ச்சாமிகளுமிருத்தல் வேண்டும் போலி மதங்களு மிருத்தல்வேண்டும் சுயராட்சியமும் பெற வேண்டுமென்பதாயின் எடுத்த முயற்சி யாதுங் கைகூடாதென்பது திண்ணம்.

யாதுக்கெனில் பிரிட்டிஷ் துரைத்தனத்தார் கருணை கொண்டளித்து வரும் சுகானுபவங்களை நூற்றுக்கு ஐந்துபேரேனும் சரிவரக் கற்றுத் தெளிந்தார்களில்லை. ஆதலின் இன்னும் அவர்களது துரைத்தனமே இத்தேசத்தில் நிலைத்து நூற்றுக்கு ஐம்பது பேர் அவர்களது வித்தை, புத்தி, யீகை சன்மார்க்கத்தையறிந் தமருவார்களாயின் அப்போதே சுயராட்சியமும் நிலைக்கும். சகலமக்களும் பேதமின்றி சுகச்சீர்பெறுவார்கள். அங்ஙனமின்றி ஏதும் வல்லபமற்ற ஐந்துபேர் கிஞ்சித்து ஆங்கிலம் வாசித்துக்கொண்டு ஐன்பதினாயிரம் பெயரை ஆளுவோமென்பது வீண் ஆசையேயாகும் ஆதலின் பிரிட்டிஷ் துரைத்தனத்தாரால் அளித்து வரும் சுகானுபவச் செயல்களையும் குணாகுணங்களையும் இன்னும் பின்பற்றி ராஜவிசுவாசத்தில் நிலைத்து சுகச்சீர் பெறக் கோருகிறோம்.

- 6:16; செப்டம்பர் 25, 1912 -