பக்கம்:சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்.pdf/763

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
தாவரங்கள்
749
 
வேழம் தாவர அறிவியல்
தாவர இயல்வகை : பூக்கும் ஒரு வித்திலைத் தாவரம்
தாவரத் தொகுதி : குளுமேசி (Glumaceae)
தாவரக் குடும்பம் கிராமினே (Gramineae)
தாவரப் பேரினப்பெயர் : சக்கரம் (Sahaarum)
தாவர சிற்றினப்பெயர் : அருண்டினேசியம் (arudinaceum)
சங்க இலக்கியப் பெயர் : வேழம்
உலக வழக்குப் பெயர் : வேழக்கரும்பு, பேய்க்கரும்பு, கொறுக்காந் தட்டை, நாணல் கரும்பு
தாவர இயல்வகை : புதர்ச்செடி, இது கரும்பஞ் செடியைப் பெரிதும் ஒத்தது. இதுவும் 20 அடி உயரம் வரை வளரும். கணுக்களை உடையது.
இலை : 6 அடி வரை நீளமும் 1-2 அங்குல அகலமும் உடையது..
மஞ்சரி : கரும்பைப் போன்றது. கலப்பு மஞ்சரி. இது 'கல்ம்' என்ற தண்டின் நுணியில் கிளைத்து வள்ரும். வெண் சாமரை போன்றிருக்கும்.
மலர் : வெண்ணிறமானது. எல்லா வகையிலும் கரும்பின் மலரை ஒத்தது இதன் தண்டு 'கல்ம்'உட்கூடுஉடையது இதன் தண்டு என்ற குச்சிகள் கூரை வீட்டிற்குக் கட்டுக் குச்சிகளாகப் பயன்படும். தட்டி முதலியனவும் செய்யப்படுகின்றன. இதன் குரோமோசோம் எண்ணிக்கை 2n= 40,

60 எனப் பிரிமெர் (1925, 1934) கணக்கிட்டுள்ளார்.