பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


: i. i s i - H o f # # h # - | i, , , . . ை/ இழிவுப் v»,ո ր ծ):Պ, w("յ" " ",",ո ւյւյմ) i i h H H H - + i. * aCC CS TS TS T StTTTS TT TTTTTG GA TTTT , , 'V h ,'I. // .'I. 1 I சரி, | العدل 1.1، ا/ام ள் +1Ү/ ul I ல் ሰ) ዘ уі, &#и ")היי (י" ங் பளு. 7) i | H. H. - - # வடிங்: . . .ாம் வ ை க்கப்படு:ன்ெ, .ை H H i. H - # H # H இவற்றையெல்லாம் கண் பின்பு,ான் சாங் ள் i. i * 11 h s ■ 1. iாக ய" ויו, ורו וווי .'/■." L உங்இடிஷ்* فنل i.த.கள்ளுங்கள்' என்று கூறி வருகி சட்டத்திற்குப் பணி” என்று கோழைக்கனமாய்க் வேண்டியதற்குப் பதிலாக, நாங்கள், :எல்லாச் சட்டங் i # i = H h புத்து.கில்லுங்கள்!” என்று கூவுகிருேம். ாயப் பல், "சட்டங்ாம்டபி. | யம் வெ r ாங்கள் சொல்வது நியாயமா என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானல், சட்டத்தின் பேரால் இதுவரை செய்யப்பட்ட அட்டுழியங்களையும், சட்டத்தால் ஏற்பட்ட ாங் பகtrயும் சீர் தாக்கிப் பாருங்கள். பிறகு உண்மை . ار)nn// In-II + ווו தான். ஆயிரக்கணக் கால வருஷங்களாக மனித சமூகம் எழுத்து மூலமான டம். துவும் இல்லாமலேதான் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறது. அக்காலத்தில் கல்வெட்டுக்களில்கூடச் சட்டம் எ ழு தி வவக்கப்பட வில்லை. அப்பொழுது மனிதர் க ன் ஒருவ ாே டொருவர் பழகுவதற்குத் தங் களு ைடய பழக்க வழக்கங்களையே அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டிருக் கார்கள். அந்தப் பழக்க வழக்கங்களை அடிக்கடி கையாண்டு வந்ததால் அவை புனிதத்தன்மை அடைந்தன. ஒவ்வொரு பனிதனும் குழந்தைப் பருவத்திலேயே அவற்றை அறிந்து