பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


15 முற்கால அநாகரிக மக்களின் வாழ்க்கையில் பழக்கம் என்பது இரண்டு முக்கிய பிரிவுகளுக்குள் அடங்கியிருந்தது என்று புலனுகின்றது. மனிகர் கணிமையாப் வசிக்காமல், சமூகமாய்ச் சேர்ந்து வாழ்வதால், சமூகக்கைப் பாதுகாக்கவும் அதைப் பெருக்கவும் அவசியமான வழக்கங்களும், உணர்ச்சிகளும் அவர்களுக்கு இயற்கையாகவே ஏற்பட்டு விடுகின்றன. ஒருவரோடு ஒருவர் அளவளாவிப் பழகும் உணர்ச்சிகளும் வழக்கங்களும் இல்லாவிடில் மனிதர்கள் கூடிவாழ்ந்திருக் கவே முடியாது! இஉம்மைக்-அ-ம் உண்டாக்கவில்2 முகமும் உண்டாக்இ எனெனில், சட்டக்கிற்கும் மதக் திற்கும் முன்னுலேயே இவை ஏற்பட்டிருக்கின்றன. கூட்டங் கூட்டமாக வசிக்கும் மிருகங்களுக்குள்ளும் இவை நன்முக வளர்க்கப்பட்டிருப்பதைக் காண்கிருேம். சமூகம் தன்னக் காப்பாற்றிக்கொள்ளும் நோக்கத்துடன் கொன்றுதொட்டு முயற்சி செய்து வருவதன் பயனுக இவை கோன்றி வளர்கின்றன. காட்டுமிராண்டிகள் தங்கள் இனத்தாரை என் கொல்லாமல் இருக்கிருர்கள்? வயது முதிர்க்க தங்கள் இனத்தாரைக் கொன்று. தின்பதைக் காட்டினும், விவசாயம் செப்து, பிழைப்பது நாளடைவில் அதிக் லாபமுடைய தொழில் என்பதை அவர்கள் பெரிங் ய கொண்டிருக்கிருர்கள். சுயேச்சையாக வாழும் பல சமூகங் கள், கங்களுக்குள் ஏற்படும் மனஸ்தாபங்களைக் கம்யொல் கொலை செய்வதன் மூலம் தீர்த்துக் கொள்ளாயி, மூன்ருவது மனிதர்களிடம் தெரிவித்து பக்தியன்,ா கீர்த்துக் கொள்வதாகப் பல பாக்கிரிகர்கள் வழுவிாவருக்கிரு.ர்கள்! விருந்தினரை ஆதரிக்கும் աո հ: авмим рі і )با ا s o is. s - - -i ■ உயிரினிடம் பதிப்பும், "@ வருக்ெ ሓዛ : ") .ெ _