பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/17

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


1s; டிய கடம்ை பற்றிய உrைiiசியும் , மெலிங்,கவர்வளி இரக்கமும், வீரமும், பிறருக்காக யி வியாகப் செய்யும் குணமும் அநாகரிக பக்ச ரி கில் இல்' 2) சட்டம் ஏற்படுவதற்கு வெகுகாலத்திற்கு முன்பே அான ஏற்ப்ட்டிருக்கின்றன. உயிர்த்தியா கம் .ெ այսյմ )*دانارا வம் (ሃቦሖ லில் சிசுக்களைப் பாதுகாப்பதில் ஆரம்பித்துப் பளு மனிதர் களேக் காப்பதில் முடிகிறது. மேற்சொன்ன வi.: மும் பழக்கங்களும் கூடிவாழும் முறையிலிருந்து படி 'யம் ஏற்படக்கூடியவை. குருமார்களும், துலுக்கான அாப்: சிக்காரர்களும் கூறுவதுபோல், இவை மணிகi.ாக்குள் இயற்கையாய் அமைந்த குணங்கள்அல்ல. ஆதல் அவர்கள் சேர்ந்து வாழ்வதன் பலனுகவே ஏற்பட்டவை. (வாழ்க்கைக்கு அவசியமான இங்கப்பழக்கம். வ வேறு சில பழக்கங்களும் ஈள்ளடைவில் கோன்.துகின், . மனிதர்களுடைய பழக்கத்தில் மாறுதல் ,ப்படுவதன் காரணங்கள் புதிய உணர்ச்சிகள், புதிய ஆசைகள், பு : நடை, உடை, பாவனைகள் முதலியவை. மற்றவர்களே, அடக்கி அவர்கள்மேல் அதிகாரம்செலுத்துதல், பக்கங்கில் வசிக்கும் வகுப்பார்கள் உற்பத்தி செய்யும் பொருள்.வேப் பறித்துக்கொள்ளுதல், ஒரு வேலையும் செய்யாமல் அடி பை களை வைத்துக்கொண்டு வேலே வாங்கிச் சகல சுக.ே கங் க்ளேயும் அனுபவித்தல் முதலிய சுயநல ஆசைகள் பணிகள் களுக்குள் ஏற்படும்பொழுது, புதிய பழக்க வழக்கங்கள் தோன்றி விடுகின்றன. பின்னல் துருடிய்துவம், பri_1. விம்ஆக் ஊம்அக்கார்களும் உருவதும்படி, r. ཟླཐོབ་ # 睡「■- + * TA)-г. டித்துடின் உருஇறங்கள். முரடர்களான லெ பலவந்தமாகப் பக்கத்திலுள்ள ஜனங்களின்மேல் ப.ை படுத்துச் சென்று கொள்ளையடிக்கிருiர்கள். இந்த இரு,