பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/22

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


21 % பங்.றசேர்ந்து வைத்திருப்பதே சட்டத்தின் வி ேச ஷ ம்,

  • -1 = s # H in H - H == *H சமூககipகு கண்மையான பழக்கங்களைச் சட்டம்தான் ப பாக்க வேண்டும் என்பதில்லை. தண்டனையைக் கண்டு: னேங்கள் பயப்படும்படி செய்தே சட்டத்தை அமல்கடத்த

வேண்டியிருக்கிறது. கணிப்ப' சில நபர்களிடம் ஏராளமான செல்வம் எப் பy சோங் து விடுகிறது? எமாற்றுவிக்கையாலும், பலாக கா: ேைய அம சேருகின்றது. அதைப் பாதுகாத்துப் பெருக்குவதற்கு அதிகாாம் அவசியமாகிறது. அத்தகைய செல்வங்,ை ரிகர்கள் மதிக்கக்கூடாது. அதுபோலவே பும் அவர் வருக மரியா கைக்கு எம்/ கன்று. தவவ்யம் பன் பக்கும்.மய்உஊ ιμμ.-"ψιχεσιο ωθυνδιωξαιζε. i Aப்படி. க. அன்ட் ஊ: அnடாம்.'lம் விவம்டபியங், திட்டர் ஊ. III. T. o | யாய்யi.மு.கவியோரின் თაზეითtდ I TI டு i _1. டிவே இரும்பவம்_ تسلل للنفقالهند) பகம், அதிாாம் ,ப்சால அரசியல்முறை ஆகியவற். முல் வளர்க்கப் ங்கள் வ்வாறு விருத்தியடைங் கன பயன்பதை ஆராய்ந்த பின்பு இவ்விஷயத்தின் உண்மை, தெளிவாகும். அதிகாரம் III மனித சமூகம் தன்னைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள எம்படுத்திக்கொண்ட பழக்கங்களும், பலவான்கள் மற்ற வர்களே ஜயித்துக் கங்க்ள் சுயநலத்திற்காக ஏற்படுத்திய பழக் கங்களும் சேர்க்கே சட்டமாகப் பரிணமித்தன