பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/27

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


26 இந்தச் சட்டங்களைப் பொறுக்கமுடியாமல் முதலாவது எதிர்த்து கின்றவர்கள் நகரங்களில் வசித்த ஜனங்கள் அவர்கள் எதிர்ப்பினுல் பழைய சட்டங்களில் சில ஒழிக்கப் பட்டன. அவற்றில் கொஞ்சம் சுதந்திரமும் சேர்க்கப் பட்டது. அச்சட்டங்களுக்கும் கற்கர்லத்துச் சட்டங்க ளுக்கும் அதிக வித்தியாசம் உண்டு. நகரஜனங்கள் அரசியல் காரணமாகக் குற்றஞ் செய்தவர்களைச் சிறைப்படுத்தவோ தாக்கிலிடவோ செய்யவில்லை. கங்கள் நகரத்திற்கு விரோக காக வேறு நகரத்துடன் சதியாலோசனை செய்தவர்களே ஊரைவிட்டு அப்புறப்படுத்தியும், அவர்களுடைய வீடுகளைக் தரைமட்டமாக்கியும் அவர்கள் தண்டித்து வந்தார்கள். மற்றக் குற்றங்களுக்கு அவர்கள் சில அபராகக் கொகை களை விதித்து வந்தார்கள். 12-வது நூற்ருண்டிலிருந்த நகரங்களில், சில மனிதர்கள் செய்துவங்க குற்றங்களுக்குச் சமூகமே பொறுப்புடையது என்று கருதப்பட்டு வந்தது. அக்காலத்திய மனித சமூகம், குற்றம் செய்வது ஒர். அசாகாரணமான சம்பவம் என்றும், அது ஒரு துரதிர்ஷ்டம் என்றும் கருதி வந்தது. இப் இஉட்டிஉஉடன்பக் கடியானவர்ஆன்டஇ2உஇருக்அன் இகுத்திருக்குள் இம்மஞ்தெப்தம்கேப் ப2உங்குத்_தட்ஆன்-உம் ஆக் துவக்கிம்குத் சமூகம் 2உ42-ஆ உங்கம் விண்ணுகியர்கள். பின்னுல்தான் பைசன்டைன் மதச் பையின் பிரசாரத்தினுல், குற்றவாளிகளுக்கு மாண

  1. + == ♔ # | = * லண்டனேயும், சகிக்கமுடியாத சித்திரவதைகளும் மேல் ாடுகளில் விதிக்கப்பட்டன. இதுபோலவே ரோம் எகாதி தியம் பல சமூகங்களே அடிமைப்படுத்திப் பல வழிகளில் விர்கெட்டிருந்த நிலையில், அகன் கத்துவங்களும் ஐரோப்பிய ாடுகளில் பாப்பப்பட்டன. தனி மனிதர்களுக்கு நில