பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/29

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


28 கொல்லப்படும் மணிகர்களுடைய துன்பங்களைக் கண்டு ஆனந்தப்படுவதற்காகக் குருமார்களாலும், பைக்கியம் காரர்களாலும் இங்கக் கண்டனேகள் கண்டுபிடி . . பட்டவை. புகழ்பெற்ற பிரெஞ்சுப் புரட்சியின் பய. இங்கம் கொடுமைகளுக்குக் காரணமான பல சட்டங்கள் அழிக்கப் பட்டன. இங்கப் புரட்சிக்குப் பின்பு, அரசைை .ய ஆதிக் கியம் ஒழிந்து, மத்திய வகுப்பார் அதிகாரப் lதில் அமர்ந்தனர். அவர்களுடைய ஆதிக்கியத்தில் ட் ங்கள் மலைமலையாகச் .ெ ச ப் து குவிக்கப்பட்டன. (ν)ουyύ, υλιδι மூலம் அவர்கள் தங்கள் ஆ ட் சி ைய லெவியத்த முயன்ருர்கள். இங்கச் சட்டங்கள் எல்லாவற்றிாை கோக்கம் என்ன என்று கவனிப்போம். - பெரும்பாலான சட்டங்களின் நேர்க்கம் ஒன்மகான் அதாவது மனிதனே மனிதன் கொள்ளையடித்துச் சேர்க்ய வைத்துக்கொள்ளும் (முத்லாளிமார்களுடைய ) க ரி ப் பட்ட சொத்துரிமையைப் பாதுகாக்க வேண்டும் வன் பகே. முதலாளிமர்ர்கள் புதிதாய்க் கொள்ளையடிக்க இ.ம் பிடி க் துக் கொடுக்கவேண்டியதும்,அவர்கள் இருப்புப் பாதைகள், கந்திகள், மின்சார விளக்குகள், ர்சாயனக் ம்ை தொழில்கள், மனிதர்களுடைய எண்ணங்களை இலக்கியப் விஞ்ஞானம் முதலியவற்றின் மூலம் வெளியிடுவதுபோ «»ёrун புதிய வழிகளைக் கையாண்டு லாபமடையச் செளகரியம் செய்து கொடுக்கவேண்டியதும் அவற்றின் வேலே. சட்டங் களின் மற்ருெரு பள்கம் முதலாளிமார்களின் கொள்ளைக்கு, உதவியாக கிற்கும் அரசாங்கத்தைப் .பாதுகாத்து வருகின் றது. மாஜிஸ்டியே ட்டுகள், போலிஸார், பட்டாளங்கள், கலாசாலை ஆசிரியர்கள், பொருளாதார நிபுணர்கள் முதலிய -