பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


30 இவை அநாகரிக காலத்திலிருந்து பழக்கத்திலிருந்து வங்க லெ கொடுமையான சட்டங்களை ரத்துச்செய்யவே ஏற்பட் டவை என்பது புலகுைம். புதிதாய்ச் செய்யப்படும் ஒவ் வோ அதுகூலமான சட்டமும் உண்மையில் புதிதில்லை மக்திய வகுப்பார்களுக்கே பழைய கிலைமை சகிக்க முடியா மம் போகையில், அங்கிலேமையை மாற்றி, முன்னர் 12-வது நாம்முண்டிலிருக்க சுதந்திர நகரங்களின் நிலைமையை மீண் டும் ம்ைபடுத்துவதற்குப் புதிதாய்ச் சட்டம் செய்யப்படு கிறது. மரணதண்டனையை நீக்குதல், எல்லாக் குற்றங்களை பும் ஜூரிகளே வைத்து விசாரித்தல், மாஜிஸ்டிரேட்டுகளைத் கேர்க்கெடுக்கல், .ெ பாது உக்தியோகஸ்கர்கள் குற்றஞ் செய்தால் அவர்களே விசாரணைக்கு உட்படுத்த்ல், சாசு வக மான் படைகளை வைக்காமலிருத்தல், இ ல வ ச க் கல்வி முதலிய விஷயங்கள் எல்லாம் இக்காலத்தில் புதிதாய்க் கண்டு பிடிக்கப்பட்டவை என்று சொல்லப்படுகின்றன. இப்படிக் சொல்வது தவறு. உண்மையில், மதச்சபையாரும் அரசர் களும் மனித வாழ்க்கையின் ஒவ்வோர் அம்சத்தையும் அடக்க ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னலேயே, இவை இருக்கின் மன. அக்காலத்துச் சுதந்திரக்கை மீண்டும் ஏற்படுத்தவே புதிய சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்படுகின்றன. H - a. i. m = * 2&ருத்து விஷயமாகத் قل ثالشق الف سلسّلۓlملت نستع - 壟 s i. E. o 円 o تعتبع مستهلك من صممه Ψωμί-ενστάω έσω ப் பாதுகாக்க - கேட்கவும்: .للكتفككتفاقتتلقفشق பக்இன் வம்ம் 品 துத் தின்மல ஏராளமான செலவில் நடைபெறும் நமது சட்ட சபையின் வேலையும் இதுவேயாகும். கேவலம் ப ச ப் H வார்க்கைகளில் நாம் மய்ங்கிக் கிடகேது போதும். இதன் ண்மைப் பொருள் என்ன என்பதை நாம் இனியாவது W. "Mi fa, து') JI, Т ள்ள 3 தி ண்டு }. ஆதியில் சமூ கத்தின் ԿԱՔ க் o