பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/38

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


37 ' குற்றங்கள் என்று பிரமாதமாய்ச் சொல்லப்படும் காரியங்களில் முக்கால் பாகம் பிறர் பொருளை அபகரிக்க வேண்டும் என்ற் ஆசையினலேயே செய்யப்படுகின்றன. தனி நபர்களின் சொக்துரிமையைக் கொலைத்தவுடனே இந்தக் குற்றங்களைச் செய்கிறவர்கள் ஒழிந்துபோவார்கள். சிலர் சொல்லுவார்கள்:- ஆல்ை, கூட வாழும் ஜனங் களைக் கொல்லவேண்டும் என்ற வெறியுள்ள சில மூடர்கள் எப்பொழுதும் இருப்பார்கள். அவர்கள் எந்தச் சண்டை யிலும் முதலாவதாகக் கத்தியை வீச ஆரம்பித்து விடுவார் கள். கங்களுக்குக் துன்பம் செய்தவர்கள்ேப் பழிவாங்க அவர்கள் கொலைக் தொழிலக் கையாளுவார்கள். அவர் களைக் தடுத்துவைக்க்ச் சட்ட்ங்களும், கண்டிக்கக் க்ண்டன. களும் இல்லாவிட்டால் அடங்கமாட்டார்கள். : ஆவகம். ன்னே ங் *i." H * ٹ----- தி 2 L * f அெ இதையே பலர் பல சமயம் ஆட்சேபித்திருக் 4 علمستشقعة கிரு.ர்கள். அப்படியிருந்தும் பழைய பல்லவியையே கிரும்பப் பாடினல், அது ஒரு காரணமாகும்ா ? து சம்பந்தமாக ஒரு விஷயம் உ ண் ைம ய | ன - தி ஒரு வவு. - கென்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அகாவது, மிகக்கொடு மையான தண்டனைகளை விதித்துவிட்டால் மட்டுமே கும் மும் குறைந்துவிடாது. இத = سيبييتذ இங்குள் அல்லது அகஇ فكتلتقتلقتالكلكتلتيك உங்அவிடி அதேபோல, ஊகண்டஇடநீக்இடவிட்டால்- علثقسكتلتلتقة கரிக்கம் விடாது. இவ்வண்மையைப் ள்ளி விவரங்கள் அதி தி.தும 兰 இ அை தி ட தி ப புன் சி ரூ பிக்கின் மன கல்ல்டமைடஇடப்.உ.உ.கெமித் அம்ட22ஊம்-இன்டியமட்டம் உம்மெருள்கள் விலை சாசமாயும் இருந்தால்-கொலைகளின் உஇத்உஇ