பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/7

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


6 ෆ්‍ර நிரூபிப்பதற்குக் குழங்கைகளுக்குப் பொய்யும் புலையும் விறைந்த கலைகள் போதிக்கப்படுகின்றன. சட்டக் திற்குப் பணியவேண்டுமென்பது ஒரு மதத்தைப்போல் கருதப்படுகின்றது. நல்லொழுக்கமும் அதிகாரிகளுடைய சட்டங்களும் வித்தியாசமற்றவை என்று ஒன்றுசேர்க்கப் பட்டு, எல்லாம் தெய்வத்தன்மை வாய்ந்தவை என்று கருதப் படுகின்றன. எவனொருவன் சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்து அ ைத நிலைநாட்டப் பகைவர்களுடன் போராடுகிருனே அவனே பெரிய விரனென்று இளைஞர்களுக்குப் போதிக் கப்படுகின்றது. - நாம் குழங்கைப் பருவத்தைக் காண்டிப் பொது வாழ்க் கையில் ஈடுபடும் பொழுது, சமூகமும் இலக்கியங்களும், கண்ணிர் சொட்டுச் சொட்டாய் விழுந்து கல்லைக் குழித்து விடுவதுபோல், ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு நிமிஷமும், மேற்சொன்ன கொள்கைகளையே நமக்குப்புகட்டுகின்றன. சரித்திரப் புத்தகங்களும், அரசியல் நூல்களும், பொருளா கார நூல்களும் சட்ட்த்துக்குப் பணிய வேண்டுமென்ப தையே சகாகாலமும் போதிக்கின்றன. இ ய |ற் கை ப் பொருள் நூல்களில் ஆராய்ச்சியால் கண்டுபிடிக்கும். விஷயங்களைக் குறிப்பிட வேண்டியதிருக்க, அவற்றி ல் மத நூல்களிலிருந்தும் ச் ட் ட ப் புத்தகங்களிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்ட சொற்ருெடர்கள் எராளமாய்ப் புகுத்தப் படுகின்றன. இவ்வாறு அப்டிெஆக்ட4ஆ222 யி_உஇஆப்பஅேன்இம்-உன்பதற்கு ? கழ்முை IL/ அறிவு புகைக்கப்படுகிறது. பத்திரிகைகளும். இதே வேலை யைத்தான் செய்து వెళెడెఃன்றன. சட்டக்கை ம தி.க் க வேண்டுமென். பிரசாரம்செய்யாத கட்டுரையே அவற்றில் 1. பா.து. அதே பத்திரிகைகளில் சட்டத்தின் பயனம் " s f f