பக்கம்:சாதி ஒழிப்பு.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


நாம் தமிழரல்லர் !

பள்ளென்போம்; பறையென்போம்;

நாட்டா ரென்போம்!

பழிதன்னை யெண்ணாமல் வண்ணா ரென்போம்!

பிள்ளையென்போம்; முதலியென்போம்;

நாய்க்கர் என்போம்!

பிழைநாணா தருந்ததியர், படையா

ளென்போம்! -

எள்ளல்செய் திழிக்கின்றோம். தாழ்விக்

கின்றோம்! எண்ணுங்கள், நமைத் தமிழர்

என்கின் றோமா?

குள்ளமனப் பான்மையிது

தொலையு மட்டும்

கூகங்கள்; நாணுங்கள்;

தமிழ்நாட் டாரே!

தென்மொழி, இயல்-1, இசை-13 (1960)