பக்கம்:சான்றோர் தமிழ்.pdf/4

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.முதற் பதிப்பு : சூலை, 1980
இரண்டாம் பதிப்பு : 1983
மூன்றாம் பதிப்பு : 1988
நான்காம் பதிப்பு : 1993


விலை ரூ. 20-00

விற்பனை உரிமை!
பாரி நிலையம்
184, பிரகாசம் சாலை
சென்னை-600 108

ஆசிரியரின் பிற நூல்கள்
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு
உருவும் திருவும்
கட்டுரை வளம்
வாழையடி வாழை
மனோன்மணீயம் (பதிப்பு)
காரும் தேரும்
முருகன் காட்சி
இலக்கிய அணிகள்
பெருந்தகை மு. வ.
மலர் காட்டும் வாழ்க்கை
இலக்கியக் காட்சிகள்
நல்லோர் நல்லுரை
ஆண்டாள்
சேர நாட்டுச் செந்தமிழ் இலக்கியங்கள்
கவிச் சக்கரவர்த்தி ஒட்டக் கூத்தர்
திருவெம்பாவை விளக்கம்
The Status of Women in Tamilnadu
during the Sangam Age.
A Study of the Literature of the Cera
Country.
Papers in Tamil Literature.

அச்சிட்டோர்: சவின்கலை அச்சகம், சென்னை-600 041.