பக்கம்:சிரிக்க வைக்கிறார் கி. வ. ஐ..pdf/144

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

137 சிரிக்க வைக்கிறார் கி.வா.ஜ

மானிடன்

மையற் பிணிதவிர்க்கும் மாமயிலைக் காபாலி ஐயம் எடுத்தே அலைந்தனன்காண் அம்மானை, ஐயம் எடுத்தே அலைந்தனனே ஆமாயின் வையத்தார் தேவாய் மதிப்பாரோ அம்மானை ? மானிடனாய் எண்ணி வழிபட்டார் அம்மானை.

மையல் பிணி-மயக்கமாகிய நோயை. ஐயம்

எடுத்தே-பிச்சையெடுத்தே. வையத்தார் - பூமியில் உள்ளவர்கள். தேவ்ாய் - தெய்வமாய். மானிடனாய் எண்ணி - மனிதனாக எண்ணி என்பது தொனிப்

பொருள்; மானை இடப்பக்கத்தில் ஏந்தியவனாகத் தியானித்து என்பது இயல்பான பொருள்.

மானிடன், மான் இடன்.

குறைமதியன்

வாய்த்த புகழ்மயிலை

மாதேவன் தன்காற்கீழ்த் தேய்த்ததொரு திங்களைத்தன்

சென்னிவைத்தான் அம்மானை; தேய்த்ததொரு திங்களைத்தன்

சென்னி வைத்தான் ஆமாயின், கோத்த அறிவிற்

குறையுண்டோ அம்மானை ? குறைமதியன் என்றெவரும்

கூறுவர்காண் அம்மானை.

இறைவன் தக்கயாக சங்காரத்தின்போது சந்திரன்ைக் - காலால் தேய்த்தான் என்பது புராண வரலாறு. திங்கள் சந்திரன். காலால் தேய்த்ததைத் தலையில்