பக்கம்:சிவன் அருள் திரட்டு (ஆங்கில, மொழிபெயர்ப்புடன்).pdf/23

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தேவாரம் 13 இரண்டு திருவடிகளே வணங்குபவர், இனிய பெரிய நல்ல சிவலோகத்தை ஆடைவர். அங்கு (சிவ) போகம் அடைவார்கள்; தொல்லைகள், நோய்கள் துன்பங்கள் அடைய மாட்டார்கள். Quitor—golden Q/R&—big; high unofi-gem unm's floos—mansion 6stgauth–soupr–festival Ingó–abound in Quir(Go--dashing Lysoro—water £eja--surrounded by புகல்வி-புகலி-சீர்காழி-Seerkazhi n-60 floo-in the world £583rogo)(9—with it GA6ï-equal top–other &soróð)() (3 Jafflop Qā-having no other equal to it, Lo–place

  • lhußgorogo—belonging to Sambandhan Gls shalflip-Literary and classical Tamizh.

A L-fñasco-big sea 6/5Gaimir—very big dapl--matted locks Loewsp—crescent moon *Isro-snake - 3,830s—twain «sup& &icir–anklets-feet Guggyää-a-fluto–those who worship @i, 6 ABG JB6öra-sos–delightful-big-good-world; Siva Löka still gauss–will arrive at. sol-ff—difficulties ists.wf – disceases &uit—distress ordinosuit—-storal?)sor—will not meet with It is surrounded by golden mansions decked with jewels— festival abound therein—Kaviri floods the place—it is also known by the name Pugali-it has no other place equal to it— t belongs to Gnana Sambandan. He is sea of senthamizh. He has sung on Dharumapuram. The Lord has the crescent and the Snake on His matted locks. Those who worship the twain ankleted foot of the Lord will go to the delightful-big-good Siva Loka (#sućairobii) and enjoy Siva Bhoga and they will rot meet with difficulties, disceases and distress. --