பக்கம்:சிவன் அருள் திரட்டு (ஆங்கில, மொழிபெயர்ப்புடன்).pdf/44

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


34 சுந்தார் trous gy—with disrespect <ssör Lisör- embodiment of love es; air-wise மாநகர்-city Quiróðr—gold He adorned Himself with bones as jewels—He rides a bullHe is my Lord. He is the embodiment of love whom the son of Isai Gnani the king of Thiru Navalur surrounded by the strong palmyra trees, groves and fields-Vanthonndan-Arūran—had talked with disrespect. He is unperceivable by any one–He is the Lord of the wise-He resides at the city called Thiru Adhigai–He is as dear as gold–He is enshrined at V cerattanam on the northern bank of the river Gedilam—I remained as if I despised Him for a moment. Alas! திருக்கழுமலம் திருச்சிற்றம்பலம் சாதலும் பிறத்தலும் தவிர்த்து என வகுத்துத் Saadhalum pirraththalum thavirththu enai vaguththuth தன்னருள் தந்தான் தலைவனை மலையின் thannaruli tinandha en thalaivanai malaiyin மாதினே மதித்து அங்கோர் பால்கொண்ட மணியை Maadhinai madhiththu anggor paalkonnda manniyai வருபுனல் சடையிடை வைத்த வெம்மானை varu punal sadaiyidai vaiththa vemmaanai யேதிலென் மனத்துக்கோர் இரும்புண்ட நீரை Yēl Hilen manaththukk ör ir umbun nda neerai அண்வகை யோருவனே எங்கள பீசா இனக் eenvagai yo1 uvana i engall piraana:k காதிக கவன குழையனேக கடல் கொள மிதந்த Kaadhilivenia kuzuauyanaik kadaikolia mudhandha கழுமல வளதவர்க கண்டு கொண்டேனே. kazlı unua la vallanagark kann, u kolundë në. இறத்தலும் பிறப்பதும் நீக்கி, என்னேப் படைத்து அருள் தந்த தகவக-மலைமகன் ஆகிய உமையை, தன் ஒ.அ பங்கில் கொண்