பக்கம்:சிவன் அருள் திரட்டு (ஆங்கில, மொழிபெயர்ப்புடன்).pdf/45

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தேவாரம் 35 டவன-மாணிக்கம் போன்றவனே-வானில் இருந்து வந்த கங்கையைச் சடையில் வைத்தவனை-என் தலைவன-எனக்கு அயல் ஆகாதவனை-இரும்பு உண்ட நீர்போல என் மனத்து உள்ளே கலந்து நிற்பவனே-எட்டு வடிவமாகி நின்ற ஒருவனஎன் தலைவனே-காதில் வெண்குழை அணிந்தவனே-கடலில் மிதந்த கழுமலம் என்னும் வளம் பொருந்திய நகரில் கண்டு கொண்டேன். arrasso–death பிறத்தல்-birth A56 stř$ gy—forbid; dispel en 3555 -created <5056ir-grace Aosior—Lord un&vuosör Loirgs- un&souossir-a-sioun-Daughter of Himavan–Uma off Lurs)—in one part (of the body) to Goof–jewel புனல்-வெள்ளம்-கங்கை-lood-Ganges

  • o-—matted locks orictorsår—My Lord $75,68—not an alien unan th—mind footbli–(not hot) iron fif—water

எண்வகை-எட்டுவடிவு-நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம், சூரியன், சந்திரன், உயிர். Eight forms—Earth, Water, Fire, Wind, Sky, Sun, Moon and Soul. goodsor—Primal One wtiëi ssir loror-our master

    • тg — еак Gosudor Goa'up-white ear rings,

al-y-sea 1835 on-floated compulo-fit asso-Kazhumalam is one of the names of Seerkazhi oust off—fertile city He is the Lord who dispelled death and birth; He caused me to be born and bestowed grace; He heliss Uma in one part of His body; He is gem-like; He is my Lord who holds the Ganzes in His matted locks; He is not an alien; He is in my mind as the water absorbed by red hot iron; He is in eight forms; He is the Primal one; He is my Lord; He wears the white conch as eur rings; Him I found at the city called Kazhumalam which floated on the sea (at the final deluge).