பக்கம்:சிவன் அருள் திரட்டு (ஆங்கில, மொழிபெயர்ப்புடன்).pdf/48

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


38 சுந்தரர் வடி-கூர்மை-sharp unop-javelin •r så AG-holding una sf-rut elephant n-f-skin GLm ř#ffy-covering Qurto-sacred Ash £0.55ur sof-holy body Life upé—curly hair G&mrıq-—flag 6/50 uprl—th—big mansions solo-assir–Lord கூடலேயாற்றுார்-a place -en faruit-wonder £616, 9–this way off Guðsor—I am ignorant of He holds a sharp javelin; He covers Himself with the (peeled) skin of a rut elephant; He smears His body with the holy ashes; With Uma having curly hair, He is enshrined at Küdalaiyattur where there are high mansions adorned with flags. He came with me in this way which is a wonder. This I am ignorant of. கூடலே யாற்றுாரில் கொடியிடை அவளோடும் Kūdalai yaatrūril kodiyidai avallodum ஆடல் உகந்தானே அதிசயம் இதுவென்று Aada1 ugandhaanai adhisayam idhuvendru நாடிய இன் தமிழால் நாவல ஆான் சொல் Naadiya inthamizhaal naavala vūran sol பாடல்கள் பத்தும் வல்லார் தம்வினை பற்று அறுமே. Paadaagall paththum vallaar thamvinai patru arrumă. திருச்சிற்றம்பலம் திருக்கூடலயாற்றுாரில் கொடி போன்ற இடையுடைய உமையோடு இருப்பவர். (என் பொருட்டு) திருவிளையாடல் விரும்பிச் செய்தார். இது "அதிசயம் என்று ஆராய்ந்த இனிய தமிழால் திருநாவலூரர் ஆகிய சுந்தரர் இப்பத்துப் பாடல்களைப் பாடி உள்ளார். இவற்றைப் பாடவல்லவர்களின் வினை கெடும். Gать) —creeper Øsoot--waist «systeir—she - Uma oblé-sport உகந்தான்-விரும்பிச் செய்தவன்-done with desire; oflæuth-wonder sosorolfgh-sweet Tamil நாவலனுநான்- கிருநாவலூர் என்ற ஊரவர்-சுந்தரர்- . *- Sundarar of ThiruNavaliir or—deeds Lusopgit–will leave