பக்கம்:சிவன் அருள் திரட்டு (ஆங்கில, மொழிபெயர்ப்புடன்).pdf/67

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


திருவாசகம் 57 Oh Lord er shrined at Tirupperunthurai!” Not taking birth in the earth, we are wasting our time; The earth is the way to obtain the grace of Siva”.-so saying, Vishnu longs for and Brahma too. Ohlord capable of condescending on earth with the true grace (Uma) and bestow grace on us. Oh rare ambrosia ! Please wake up! நீத்தல் விண்ணப்பம் திருச்சிற்றம்பலம் கடையவ னேனைக் கருணையில்ை Kadaiyava nēnaik karunnaiyinaal கலந்து ஆண்டு கொண்ட kalandhu aanndu konnda விடையவனே விட்டிடுதி கண்டாய் Vidaiyavanë vittidudhi kanndaay விறல் வேங்கையின் தோல் virral vēnggaiyin thõl உடையவனேமன் னும் உத்தர Udaiyavanē mannum uththara கோசமங் கைக்கு அரசே kosa mang gaikku arasa சடைய வனே தளர்ந்தேன் எம்பிரான் Sadaiyavanē thallarndhān embiraan என் இனத் தாங்கிக் கொள்ளே, ennaith thaanggik kollllē. கடைசியில் இருக்கும் என்ன கருணையால் கல்ந்து ஆண்டு கொண்டவனே! எருதை வாகனமாக உடையவனே! என்ன விடாதே! வலிமை பொருந்திய புலித்தோலே உடுத்திக் கொண்ட வனே! நிலேபெற்ற உத்தரகோச மங்கை என்னும் தலத்துக்கு அரசே! சடை உடையவனே? தளர்ச்சி அடைந்தேன். எம் பெருமானே! என்னைத் தாங்கிக் கொள்வாயாக! essroLueuGør sár—the lower most கருணேயினுல்-by grace *so sign—intermixed; mingled 6 Gsal-usu (3 str–Oh rider of a bull so ol-to-Gâ–(Don't) forsake me! ssor –muu—expletive விறல்-வலிமைபொருந்திய-strong