பக்கம்:சிவன் அருள் திரட்டு (ஆங்கில, மொழிபெயர்ப்புடன்).pdf/72

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


57 மாணிக்கவாசகர் ol-ma—not leaving &joritésor—characteristics *65,550th—withered JBorgo-good Lors ou–delusion est-mindsoth—will become suppressed -&h&oa*—desire எலாம்-all eto-urf solo-Gumuh-devotee of devotees es:#;s&rs-that much suuéb–*Kayal"–fish 6;&#rosor-bright eyes unl_ fä6oo suuif–damsels #sion 3–mind நினைப்பன-think &f# →fuq-uun#ssir-great devotees 4Ħ→u*g*uourëissir-Siva experiences Glassà & Gih-will be well known sriải Gth forzow–all pervading <sygpgy—ambrosia ¢arguti — to flow LTG 53rl-f-Lord as light resplendent Grudgwood—to reach Rogy—end esour—unknown into spourgår—the Lord obsor—to bless groupsizigiero 6Lo-if (He) should com Would not the sound of conchesgathered together abound". Would not the characteristics which does not leave the castes get withered in us? Would not the delusion which leads to Say “This is good, this is good” also get suppressed? Would not our longing be, “We are the devotees of His devotees”? Would not our mind be devoid of the thought of damsels having red kayal fish like-shining eyes? Would not the Siva experiences of the devotees become well known to us? Would not the Light– resplendent—all pervading Lord with a flow of ambrosia reach 115. —If the Lord whose end is unknown should come to bless IIl G.

  • This has a mystic yogic meaning of hearing a humming noise in Yogal