பக்கம்:செங்கரும்பு.pdf/24

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


* * * * ثم 8. .ெ ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு பெருத்த அ:ைனம், படம் இல்லேய இந்தப் படம் இருக் கடித்த இன்னின்ன படங்கள் வருஷக் பா என்று டேடி முழக்க முய அது அம்மா கண் துடைப்பு வியா பிள்ளே யில்லாப் பெண்கள் காயை பும், பூ சீன ை யு ம், கிளி மைனு போன்ற பறவை களே:ம் செல்லமாகக் கொஞ்சி குழந்தை மாதிரி' வளர்க்கிற கணக்குத் தான் இதுவும். படவுலகில் புகுந்தவர்கள் காடகத்தை பிழைப் பாகக் கொண்டிருந்தவர்கள், அந்தக் க ல த் தி ல் காடகக்கலே ஒரு சிலரது திறமையால் புகழ் பெற் விருக்தது என்ருலும் காலப் போக்கிலே எய்திய கலேமெருகும் துணுக்க மேன்மைகளும் பெற்றிருக்க வில்லை. அடுக்குச் சொல் வாயர்களும், அழுது ஒப் பாசி பாடும் ஐயாக்கமார்களும், தடலடி வீரர்களும் சுலபமாகப் பேயர் பெற முடிக்கிருந்தது. அவர்களும் அவர்களேப் பின்பற்றுகிறவர்களும் படக்கலே என்ற புதுமையைக் கைபிடிக்கத் துணிந்த தும், அவர்களுடன் அவர்கள் செல்வமாகப் போற்றிய பழம் புராண க ச ட க ங் க ளு ம் கந்தல் கதைகளும் திரைப்படமாயின. வள்ளி கல்யாணம், அரிச்சக் தி. க், சத்தியவான். பவளக்கொடி, கிருஷ்ண வீலே, ராமாயணம் என்பன போன்ற நாடகங்கள் அப்படி அப்படியே சினிமசக்களாயின. சினிமா படம் ஒரு புதுமை என்ற கிலேயிலே எ ன் கி அதிசயம் லே க் ஒளிர்வதை அறிந்த மக்கள் - o, •. - -? . براء " : م ஃ.ேே இக் .ே4 . இக்