பக்கம்:செங்கரும்பு.pdf/28

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

花鬍 'அா!' ன டைரக்டர் உத்திர விட்டால் குபிரெ

சிற்பார் கடவுளர் மாயமாய் லசர். இப்படியாக மர, கரையிலும் வீட்டிலும் காட்டிலும்தலேகாட்ட வேண் 'ட்டது படக்கடவுளுக்கு பத் ண்ணிக் வடிக்க உபயோ திணி பக்தியுடன் அமர்ந்து கப்படுகி. பண்ருட்டி. பெ. ثلاشر : أثة زيني سغيَةُ سيزات سمي . இ. 烹 .ே δα: వీ, த் 3 தி: 穹” {{} ,ை 爵菇 தேச பரமசிவனே யும், கிருஷ்ணனே யும் கக்க வேண் டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. இது மாதிரி அவசியம் இல்லாவிட்டாலும் கூட, பட முடிவிலாவது பரமசி வம் கம்பெனியார் அக்தரத்திலே ேத ன் றி கைய சைத்து வாழ்த்தியாவது தீர்ப்பது என்று சட்டமி ، ہد; விட்டனர் படகிபுணர்கள். யம் கடவுளர்களின் போக்குக்கு புதுமை பூசுவதற் கச அவர்களே க் காமவெறியர்களாக்கி விடுகிருர்கள். சிவன் யாரையாவது தேடி அக்கிருன். திருமால் தான் கோகுலக் கன்னியர் பின் அலையும் கோலாக லக் கடவுளாயிற்றே! அக்னி தேவன் ரிஷி . யை அணேய முடியாமல் வாடிவதங்கி உருகித்தவித்த மெலிகிருளும்! அடா அடா! வ ச னம் இவர்களிடம் படும் பாடு-என்ன சொல்ல! இப்படியாகத் தானே பரமசிவம் .ாச்ட்டியாரும் விலாசத்தினரும் இதர பரிவாராதிகளும், அவர்களது ஆலோக வாரிசுகளான 58 யன்மார் ஆழ் வாச திகளும் படாதபாடு படுகிருச்கள். இந்தக் கும் பல் தான் அப்பாவிகள் போலும்! புத்தன் கதையைப் படம் பிடிப்போம் என்று சொன்னவுடனேயே பீடியா தே! புத்த பிரான் பெய