பக்கம்:செந்தமிழ் பெட்டகம் 1.pdf/36

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

34

செந்தமிழ் பெட்டகம்

1893 பேரகராதி காஞ்சிபுரம் இராமசாமி நாயுடு
1897 தரங்கம்பாடி அகராதி பெப்ரியசு அகராதியின் விரிவு
1899 தமிழ்ப் பேரகராதி (வித்தியா ரத்நாகர அச்சியந்திரசாலை யாழ்ப்பாணம்) நா. கதிரைவேற் பிள்ளை,
1901 தமிழ்ப் பேராகராதி (நிரஞ்சன விலாச அச்சியந்திர சாலை

நா. கதிரைவேற் பிள்ளை, யாழ்ப்பாணம் ||

1904 தமிழ்ச் சொல்லகராதி (அகரம் மட்டும்) கு. கதிரைவேற் பிள்ளை, யாழ்ப்பாணம்.
1908 சிறப்புப் பெயர் அகராதி ஈக்காடு இரத்தினவேலு முதலியார்
1909 இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழகராதி பி.ஆர். இராமநாதன்
1910 அபிதான சிந்தாமணி ஆ. சிங்கார வேலு முதலியார்
1910 தமிழ்ச் சொல்லகராதி கு. கதிரைவேற்பிள்ளை
1912 மூன்று தொகுதிகள்
1923 (மதுரைச் தமிழ்ச்சங்க வெளியீடு)
1911 தமிழ்மொழி அகராதி காஞ்சி நாகலிங்க முனிவர்
1914 இலக்கியச் சொல்லகராதி அ. குமாரசுவாமிப் பிள்ளை சுன்னாகம்
1921 மாணவர் தமிழ் அகராதி எஸ் அனவரத விநாயகம் பிள்ளை
1924 சொற்பொருள் விளக்கம் என்னும் தமிழ்கராதி ச சுப்பிரணமணிய சாஸ்திரி
1925 தற்காலத் தமிழ்ச்சொல் அகராதி ச. பவானந்தம் பிள்ளை
1928 இளைஞர் தமிழ்க் கையகராதி மே.வீ.வேணுகோபாலப்பிள்ளை
1935 ஜூபிலி தமிழ் அகராதி எஸ். சங்கரலிங்க முதலியார்
1935 ஆனந்தவிகடன் அகராதி ஆனந்தவிகடன் ஆசிரியர் குழு